Які існують сучасні програми комп’ютерного перекладання текстів українською мовою?

Перші комерційні продукти комп’ютерного перекладання з’явилися в середині 80-х рр. Вони були реалізовані на персональних комп’ютерах і були системами прямого перекладання. Їх можливості ґрунтувалися на використанні великих словників, а не на вмінні аналізувати та синтезувати інформацію. 1995 року з’явилися комерційні системи автоматичного перекладання в Росії, наприклад, система англо-російського (та російсько-англійського) комп’ютерного перекладання Stylus, комплект перекладацьких програм Лексикон, серія систем комп’ютерного перекладання Silod-multis.

Розглянемо принципи роботи деяких сучасних програм комп’ютерного перекладання.

Системи Promt Translation Office – це програми-перекладачі, які швидко й точно здійснюють автоматичне перекладання зв’язних текстів будь-якого обсягу, враховуючи морфологічні та синтаксичні правила природних мов. Унікальні технології дозволяють створювати системи будь-якого рівня – як додатки для недосвідчених користувачів, так і складні …
Читать далее Які існують сучасні програми комп’ютерного перекладання текстів українською мовою?

Які помилки виникають під час комп’ютерного перекладання?

Студентам частіше доводиться працювати не з оригіналом наукового тексту, а з його комп’ютерним перекладом. Саме тому, редагуючи, важливо знати типові помилки, які допускають автоматизовані програми перевірки правопису чи розпізнавання текстів, з метою виявлення їх і виправлення в ручному варіанті. Якими осучасненими не були б комп’ютерні програми, замінити людський фактор – досвідчене людське око, розум і творчий підхід – вони не зможуть.

Перед редактором комп’ютерного перекладу часто постають очевидні вади, до яких вже звикли й навчилися розпізнавати. Наприклад, під час перекладання трапляються такі змістові помилки: російське словосполучення «женский пол» перекладається українською мовою як «жіноча підлога»; «раздел третий» – «роздягнув третій»; «в заключении пришли к выводу» – «в ув’язненні прийшли до висновку»; «в конце предложения …
Читать далее Які помилки виникають під час комп’ютерного перекладання?

У чому полягають особливості редагування? Які існують методи редагування?

Об’єктом редагування виступає авторський оригінал, видавничий текст або переклад. Найчастіше студентам під час навчання доводиться редагувати перекладені за допомогою комп’ютера тексти наукових

робіт. Метою редагування є приведення об’єкта редагува-

ння у відповідність з чинними нормами. У процесі редагу-

вання здійснюється аналіз тексту (повідомлення), тобто

його перевірка на відповідність змісту і нормам. Існує

декілька методів редагування:

ü метод аналізу – знаходження помилок на основі

зіставлення з нормами;

ü метод синтезу – реалізується у вигляді тільки виправлення помилок;

ü алгоритмічний метод – полягає у застосуванні певної послідовності процедур, операцій щодо виправлення помилок;

ü метод …
Читать далее У чому полягають особливості редагування? Які існують методи редагування?

ТЕМА 10

Комп’ютерне перекладання науково-технічних текстів

Питання теми:

Засоби комп’ютеризації перекладання. Методи машинного перекладання. Сучасні системи комп’ютерного перекладання. Характеристика й можливості основних програм для автоматизованого перекладання текстів українською мовою. Причини виникнення помилок під час комп’ютерного перекладання.

Читать далее ТЕМА 10

МОДУЛЬ ІІ

ЛЕКСИЧНІ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ НОРМИ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

ТЕМА 1

Загальна характеристика лексики професійного мовлення

Питання теми:

Характеристика лексики сучасної української мови. Власне українська та іншомовна лексика. Багатозначність та омонімічність. Явище синонімії та антонімії у професійному мовленні. Розрізнення слів-паронімів.

 

Читать далее МОДУЛЬ ІІ