Тема: Безопасность жизнедеятельности (БЖД)


Теги:

Комп’ютерні інформаційні системи

ПЛАН

1. Інформація та її властивості.

2. Вплив електромагнітної енергії на здоров’я людини.

3. Дослідження вчених щодо впливу торсійних полів на людину.

4. Наукові розробки пристроїв захисту людини від електромагнітних випромінювань.

5. Вклад українських вчених у світову науку.

Життя людини тісно пов’язане з великою кількістю різноманітної інформації, яку доводиться обробляти, відкидаючи непотрібну, фільтрувати, здійснювати в ній пошук необхідних даних. Обсяг інформації постійно збільшується, завдання ускладнюються. Тому використання інформаційних систем стає складовою діяльності будь-якого фахівця – економіста, менеджера, соціолога, тощо, важливим чинником успішного функціонування організації загалом. Отже засвоєння принципів будови та ефективного застосування інформаційних систем і технологій стає дедалі актуальнішим.

У найзагальнішому розумінні інформація – це передавання, відображення певного розмаїття. З імовірно-статистичної точки зору інформацію розглядають як кількісну міру усунення невизначеності, що зменшується в результаті отримання якихось відомостей.

Отже, інформація – це об’єктивно існуючий зміст, який характеризує організації, структуру, стан і поведінку певної системи загалом або її окремих елементів та зменшує ступінь невизначеності у процесі його пізнання і переробки. Конкретизуючи це поняття інформацію можна визначити як відомості, сукупність даних у будь-якій формі та вигляді, на будь-яких матеріальних носіях ( у тому числі листування, книги, ілюстрації зокрема діаграми, схеми, рисунки, а також фотографії, голограми, кіно – , відеофільми, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп’ютерних систем).

Матеріальними носіями можуть бути сталі носії, наприклад, папір, магнітний матеріал, магнітні властивості якого змінені, або речовина, якщо записана інформація змінила її оптичні (фотоплівка, голограма) чи електричні властивості. Існують також тимчасові носії: оперативна пам’ять, електричний сигнал електромагнітне поле, світловий промінь.

Сьогоднішній світ, а тим більше завтрашній важко уявити собі без комп’ютерів, телевізорів, іншої електронної техніки, котра випромінює слабкі електричні та магнітні поля в широкому діапазоні частот. В зв’язку з тим, що ці поля значно слабкіші статистичного магнітного поля землі та її електричних полів, важко було запідозрити, що вони небезпечні для здоров’я. Це було причиною того, що дослідження у цьому напрямку не одержали підтримки та достатньої уваги.

Сьогодні особливої уваги заслуговує вплив на людину електромагнітної енергії, яка використовується у радіо і космічному зв’язках, зокрема при використанні мобільними телефонами. Як стверджують фахівці, особи які дуже довго перебувають під впливом хронічного випромінення ЕМП та мобільних телефонів, частіше (1,9 раза чоловіки та в 1,5 раза жінки), ніж ті, хто не зазнає опромінення, скаржаться на незадовільний стан здоров’я, у тому числі на головний біль, біль у серці, серцебиття, загальну слабкість, сонливість, шум у вухах, парестезію.

Електромагнітне випромінювання – потужний фізичний подразник. різні органи мають різну чутливість до природних та штучних ЕМП. Міліметрові хвилі ЕМП впливають переважно на рецепторний апарат, хвилі більшої довжини – на центральну нервову систему.

Досліди останніх років показали, що електромагнітні випромінювання згаданих вище пристроїв мають в своєму складі торсіонову компоненту, котра несе інформацію про процеси, що відбуваються у тому чи іншому електронному пристрої. Торсіонові поля мають високу високу проникаючу здатність і їх неможливо за екранувати. Вплив їх на користувача пристрою таїть в собі небезпеку.

У зв’язку із стурбованістю, що росте, шкідливою дією на здоров’я, яке можуть надавати електромагнітні поля (ЕМП), і з тим, що люди у всьому світі, як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються, випробовують на собі цю дію, Всесвітня Організація Охорони здоров’я (ВООЗ) в 1996 році заснувала Міжнародний Проект по Вивченню Впливу Електромагнітних Полів, з метою виявлення наслідків вищезазначеної дії. Проект був заснований в логічній відповідності з науковими діями, що відносяться до дослідження даної проблеми, які слід зробити в осяжному майбутньому.

В рамках створеного проекту особливий акцент робився на проведення досліджень за визначенням згубного впливу радіовипромінювання мобільних телекомунікаційних пристроїв (і при нагріванні) на здоров’я людини, особливо пристроїв з нижчою частотою. Так звані не "термальні" ефекти досліджуються вже давно. Відомі пристрої для захисту людини від негативного впливу на нього торсіонної компоненти електромагнітного випромінювання мобільних телефонів. Слід підкреслити, що все без виключення електромагнітні випромінювання мають свою торсіонну компоненту.

Пристрої захисту людей від негативного впливу електромагнітних випромінювань умовно можна поділити на наступні групи:

– екрануючі, – поглинаючі; – гармонізуючі; – інші.

Відомим пристроєм екрануючого типу, який якийсь час користувався успіхом на ринку, є пристрій захисту людини від негативного впливу на нього електромагнітних випромінювань (виробництво італійської фірми "ZUCCARY" "Safety Butterfly"), який закріплюється зверху на мобільному телефоні. Пристрій фірми "ZUCCARY" з чотирма напівкулями з немагнітного склоподібного матеріалу, виконаними в єдиному технологічному процесі, причому дві напівкулі меншого діаметру. У напівкулі знаходиться 12% розчин вуглецю, а нижня частина напівкулі контактує з підставкою, в яку входять мідна і алюмінієва фольга. Як затверджують розробники, пристрій зменшує величину електромагнітних полів, випромінюваних мобільними телефонами на 15-75 % у діапазоні 15-200 Мгц, що приводить до думки про дієвість пристрою. Дієвість пристрою перевірялося виключно по реакції людського тіла на наявність впливу електромагнітних випромінювань. Виробники стверджують, що ці експерименти повторити неможливо, і вони не несуть відповідальності за перевірку, виконану іншим способом. Але маленький за розмірами виріб не зможе екранувати випромінювання мобільних телефонів, які працюють в діапазоні 900-1800 Мгц. Розміри пристрою для надійного екранування повинні бути в межах від 37,5 см до 16,6 см, що відповідають частоті 900-1800 Мгц. Найбільший розмір виробу "Safety Butterfly" – 2,5 см і радіохвиля такий виріб просто огинатимуть. Це привело до того, що такі пристрої не набули широкого поширення.

У Великій Британії в грудні 2000 року з’явився пристрій, який, на думку виробника – компанії Calgon Carbon, дозволяє істотно зменшити вплив випромінювань мобільного телефону на мозок користувача, поглинаючи 99% мікрохвиль, які впливають на нього. Цей пристрій є насадкою на антену мобільного телефону. Насадка виконана з вуглецевого матеріалу і називається WaveZorb. Принцип дії виробу WaveZorb був запозичений конструкторами Calgon Carbon з військових розробок. Ніде не повідомлялося, що це за матеріал. Залишається лише здогадуватися, як працює ця насадка, яка, на думку розробників, робить користування мобільним телефоном практично безпечним. Також невідомо чи пригнічується при її використовуванні сигнал, який передають, що може привести до зменшення терміну дії джерел живлення мобільного телефону унаслідок збільшення величини струму, який споживається телефоном. Такі пристрої не набули широкого поширення зважаючи на згадані причини.

Відомим пристроєм поглинаючого типу є пристрій біологічної безпеки «ДАР», розроблений в Росії. Воно є автогенератором СВЧ (надвисоких частот), який генерує сигнали в протифазі зовнішньому випромінюванню, в зв’язку, з чим сумарне випромінювання наближається до нуля. Відповідно до інформації, даної розробниками, пристрій ДАР працює як фільтр в діапазоні СВЧ.

Але розробники не врахували, що мобільні телефони працюють в діапазоні 900-1800 МГЦ, а не в діапазоні 30-300Ггц. У других, створення пристроїв інтерференційного типу є складною науковою і практичною задачею, тобто створення пристрою з подібним компенсаційним ефектом для мобільних телефонів, хоча теоретично і можливо, але практично неприйнятно через високу вартість таких пристроїв.

Приймаючи до уваги вищенаведене, стає ясно, що пристрої поглинаючого типу є малоефективними або зовсім не мають захисних властивостей.

Відомо, що ступінь шкоди від всіляких негативних впливів, у тому числі і електромагнітних, залежить від величини впливи і ступені збереження власних захисних властивостей організму.

Тому, на підставі вище висловленого, реальним засобом для захисту людини від негативного впливу на нього електромагнітного випромінювання мобільних телефонів є пристрої гармонізуючого типу. Принцип дії таких пристроїв базується не на спробі подавити чинник негативного впливу, а на створенні умов, при яких згаданий чинник взагалі не виникає.

Необхідно підкреслити, що наукова термінологія в цій сфері вже міцна, але учені продовжують знаходити випромінювання "нефізичного характеру".

Наприклад, при виконанні фізичних експериментів вчені – дослідники Інституту фізики НАН України дистанційних біоенергетичних впливів знайшли і виділили у випромінюванні оптичного квантового генератора (лазера), окрім електромагнітного випромінювання, і деяке випромінювання "нефізичного характеру”. Це випромінювання умовно назвали "пси-квантовим випромінюванням". Виявилося, що це випромінювання має великий біоенергетичний вплив. Наприклад, виявилося, що ця "нефізична" компонента має істотний вплив на життєдіяльність біологічних структур різного рівня, від стимулюючого до патогенного. Вона без істотного послаблення проходить крізь матеріали, "непрозорі" для електромагнітних хвиль. Але саме вражаюче те, що "пси-квантове випромінювання" відображається скляним металізованим дзеркалом при падінні з боку скла і не відображається металевими поверхнями.

Результати ряду експериментів вчених України, які проводилися спільно з вченими впродовж 40 років в Інституті фізики та Інституті клінічної і експериментальної медицини Російської академії медичних наук і Міжнародному науково-дослідному інституті космічної антропоекології по вивченню взаємодії фізичних, зокрема вакуумторсионних, полів на біологічні об’єкти: клітки, бактерії і т.п., виявлено, що хімічна і біологічна інформація може бути перенесена від одного біохімічного або біологічного об’єкту до іншого з використанням спінорно-торсіонних полів. Вченими запропонована загальна концепція взаємодії торсіонних полів з живою речовиною, включаючи ефекти хиральності і геліокосмічеського імпрінтірованія.

Вченими доведено, що сконструйований генератор випромінює ефірно-динамічні потоки – неоднорідності ефіру (вакууму). Якщо такий генератор "закручує" ефірний (вакуумний) потік вліво (проти годинникової стрілки, що властиво лівим торсіонним полям), то тканинні культури (це клітки людини), починають активно розмножуватися, в той же час синтез білка і полісахаридів йде звичним порядком.

При зміні напряму обертання ефірного (вакуумного) потоку вправо (праві торсіонні поля) виявляється наступний ефект: мітозов немає, але синтез білка в клітках, активності їх геномів надзвичайно високі у всіх випадках.

Приймаючи до уваги дослідження можна стверджувати, що випромінювання "нефізичного" характеру, виявлене при виконанні фізичних експериментів українськими та російськими дослідниками дистанційних біоенергетичних впливів є торсіонним полем – правим і лівим, правим – стимулюючим, лівим – патогенним. Це ще одне з одержаних останнім часом доказ існування торсіонних полів.

Характерним пристроєм гармонізуючого типу цієї групи є торсіонний нейтралізатор "Біоторн-РМс" (Росія) розробка наукового центру Російської академії природних наук. На думку розробників, механізм його захисту базується не на усуненні джерела негативних випромінювань або його екрануванні, а на створенні формових статичних торсіонних полів за формою об’єктів, які входять до складу торсіонного нейтралізатора. Пристрій "Біоторн-РМс" розроблений на основі теорії торсіонних полів і має таку комбінацію геометричних форм, яка істотно зменшує негативний вплив лівих торсіонних полів електромагнітного випромінювання мобільного телефону, підтримуючи таким чином загальні неспецифічні захисні властивості організму користувача.

На думку вчених світу, "Біоторн-РМс" є звичним піктографічним резонатором, який генерує праве торсіонне поле і при правильній установці пристрою на мобільний телефон дещо знижує негативний вплив лівих торсіонних полів мобільного телефону на користувача за рахунок того, що праве поле відштовхує ліве відповідно до закону взаємодії торсіонних полів. Цим і пояснюється незначна захисна дія пристрою, яку показали проведені з пристроєм експерименти.

Вагомий внесок та справжню революцію у захист здоров’я користувачів мобільних телефонів та персональних комп’ютерів внесли вчені України. Вони знайшли усюди відомий пристрій для захисту людини від торсіонних випромінювань мобільних телефонів та персональних комп’ютерів. Пристрій включає не менше двох куль з немагнітного склоподібного матеріалу, причому в одній кулі знаходиться розчин вуглецю, а в іншому розміщений розчин солей редкісноземельних металів і магніточутливий елемент, причому магніточутливий елемент має на стороні, яка в робочому стані направлена на південний магнітний полюс Землі, формувач правого торсіонного поля. Могутніші поля формуються за рахунок того, що магніточутливий елемент приводить формувач правого торсіонного поля у відповідність з магнітним меридіаном Землі.

Пристрій закріплюють на протилежній від робочої сторони мобільного телефону підставою до корпусу. Згаданий пристрій для захисту людини від торсіонних випромінювань мобільних телефонів забезпечує формування могутнішого правого і лівого торсіонних полів, яке робить його ефективнішим порівняно з відомими пристроями. Але захисні властивості цього пристрою також можна поліпшити.

Українськими вченими був створений пристрій для захисту людини від торсіонних випромінювань мобільних телефонів шляхом виготовлення дифракційних грат як фрактальної композиції, яка виконана у вигляді кілець і є площинним перетином схеми просторових взаємозв’язків незбуреного Фізичного Вакууму, який створює умови, при яких згаданий чинник взагалі не виникає в локальній зоні навколо телефону. Саме відсутність лівого торсіонного поля в локальній зоні навколо телефону веде до ефективнішого захисту людини від негативного впливу його випромінювань.

Відповідно до моделі, яка використовується, Фізичний Вакуум є матеріальне середовище, яке ізотропно заповнює весь простір, у тому числі і проявлену матерію. Фізичний Вакуум має квантову структуру, яку неможливо спостерігати в незбуреному стані. Але якщо Фізичний Вакуум обурюється (спотворюється) тим і іншим чинником, то підіймається симетрія і він переходить в стан, якщо його спотворення можна спостерігати і зафіксувати за допомогою фізичних пристроїв.

Теорія торсіонних полів розглядає Фізичний Вакуум як систему електронно-позитронних хвильових пакетів, які обертаються (а не "море Дірака" з електронно-позитронної пари). Там, де електронно-позитронні хвильові пакети вкладені один в один, Фізичний Вакуум нейтральний з погляду електричних зарядів. Якщо ж спини вкладених один в одних пакетів мають протилежний знак, система компенсується не тільки з погляду електричних зарядів, а також з погляду класичного спину і магнітного моменту.

Оскільки у всіх мобільних телефонах в робочих режимах протікає електричний струм, який є впорядкованим рухом зарядів, а не статичний заряд, як в попередній ситуації, те таке обурення Фізичного Вакууму приводить до виникнення електромагнітного поля.

Особливість випромінювань мобільних телефонів така, що вони випромінюють ліве торсионне поле в напрямі, перпендикулярному площині дисплея, а просторова орієнтація поля залежить від моделі телефону і типу дисплея. Центр генерації лівого торсіонного поля знаходиться безпосередньо в активних електронних елементах мобільного телефону, які підключені до блоку живлення телефону, хоча і сам дисплей є також генератором лівого торсіонного поля. Запропонована проста модель Фізичного Вакууму дає можливість пояснити деякі явища, які мають місце при користуванні мобільним телефоном.

Функціональна схема внутрішньоструктурної схеми взаємодії органів людини, у свою чергу, є частиною гігантської фрактальної структури – загального поля Всесвіту, частиною якого є Фізичний Вакуум. Таким чином, функціонування організму як конкретної спільності органів, у вигляді власної форми життєдіяльності, завжди залежить від того, як принципи її організації відповідають схемі компоновки (побудові) глобальних просторових категорій. Будь-яка невідповідність принципів організації схемі компоновки піднімає форму внутрішнього структурного резонансу, який викличе ті або інші процеси у вигляді тих або інших функціональних станів.

Реальність існування і життєдіяльність конкретних клітинних груп тіла людини, як дуже складного інформаційного комплексу, завжди пов’язана з присутністю взаємного інформаційного обміну і взаємодії з навколишнім середовищем. І, якщо з будь-якої причини, система взаємного інформаційного обміну, яка забезпечує стабільність і оптимальність внутрішньоструктурних взаємних зв’язків, торкнеться, виникає дисбаланс, який призводить до того, що одні системи різко підвищують свою активність, а інші навпаки, потрапляють в зону атрофії з наступною деградацією де, зокрема, підкреслюється, що під дією лівих торсіонних полів починається мітоз, тобто розподіл клітин.

Поставлена проблема розв’язується за рахунок того, що в пристрої для захисту людини від торсіонних випромінювань, яка вміщає в собі дифракційні грати, згідно винаходу, з метою поліпшення захисних властивостей пристрою, дифракційні грати є фрактальною композицією, яка виконана у вигляді кілець, які є площинним перетином схеми просторових взаємозв’язків незбуреного Фізичного Вакууму і нанесена на гладку поверхню шляхом напилення металевого покриття. Дифракційні грати можуть бути одержані також шляхом експозиції світлочутливої плівки. Діаметр кілець – мінімальний, який дозволяє досягти сучасні методи виготовлення дифракційних грат.

Ці технології захисту людини базуються на резонансній взаємодії дифракційних грат з лівому торсіонними полями мобільного телефону. Саме дифракційні грати визначають оптимальний режим динамічних реакцій конкретного об’єкту, і, значить, якісний кінцевий результат. Виявляється, що структурна схема компоновки Фізичного Вакууму є фрактальній комплексом, тобто конструкцію, в якій внутрішні компоненти є подібні загальній формі, а загальна форма – похідним аналогом своєї базової основи. Поняття фрактала дозволяє сформувати розуміння таких категорій, як інформаційний стан, віртуальний простір і т.п., але найголовніше те, що з цих позицій стає можливою усвідомити той факт, що саме віртуальні моделі – а це фізичні поняття – є прототипом дорогих форм матеріалізації (у даному випадку – прояв негативного впливу на людину при обуреному випромінюваннями мобільного телефону Фізичному Вакуумі).

І, якщо принципи і закони функціональної схеми адекватно приймаються до уваги, з’являється реальна можливість цілеспрямовано керувати її похідними проекціями – всіма без виключення динамічними процесами, як базовими для існування біологічної периферії, тобто без негативного впливу на людину.

Кожна складова дифракційних грат генерує свій інформаційний сигнал, примушуючи локально змінювати функціональні можливості частини Фізичного Вакууму, де грати розташовані, внаслідок чого формується область Фізичного Вакууму, яка характеризується строгою структуризацією, тобто фітони Фізичного Вакууму вже не обурюються під дією електромагнітного випромінювання мобільного телефону, вони залишаються такими і це гарантує необхідний захист.

Іншими словами, фрактальна композиція – дифракційні грати, що виконана у вигляді кілець, які є площинним перетином схеми просторових взаємозв’язків (щільної упаковки фітонів), формує локальний бар’єр у вигляді незбуреного Фізичного Вакууму за рахунок власних статичних торсіонних полів. Тобто в напрями, перпендикулярному площині дисплея мобільного телефону, Фізичний Вакуум залишається незмінним при взаємодії з торсіонною компонентою електромагнітного випромінювання мобільного телефону. Таким чином, пристрій для захисту людини від негативного впливу торсіонних полів мобільного телефону створює локальну область незбуреного Фізичного Вакууму навколо мобільного телефону, тим самим, захищаючи користувача від негативної дії на нього лівого торсіонного поля, яке властиве мобільному телефону без захисного пристрою. Іншими словами, використовування пристрою гарантує повну незалежність від торсіонної компоненти електромагнітного випромінювання мобільного телефону, тобто пристрій якісно модифікує власну фрактальну систему випромінювань мобільного телефону і інформаційно-обмінні зв’язки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Павленко А.Р.
Комп’ютер TVта здоров’я „КВІТ” Миколаїв, 2003р.

2. Карпенко С.Г., Попов В.В., Тарнавський Ю.А., Шпортюк Г.А.
Інформаційні системи і технології. Київ, 2004р.

3. Корсак К.В., Плахотнік О.В.
Основи екології Київ, 2000р.

4. Боудер П.І.
Магнітні поля – загроза життю. Москва, 1990р.

5. Єлісеєв А.Г
. Охорона праці. Київ, 1995р.

6. Гайченко В.А., Коваль Г.М.
Основи безпеки життєдіяльності людини. Київ, 2004р.

7. Хижняк М.І., Нагорна А.М.
Здоров’я людини та екологія. Київ, Здоров’я 1995р.

8. Пістун І.П
. Безпека життєдіяльності. Суми. 1999р.

9. Ткачук В.Г. Хапко В.Г.
Медико-соціальні основи здоров’я. Київ, 1999р.

10. Боб’як О.С.
Безпека життєдіяльності. Харків. Ранок 2000р.

11.
Сміт Р.Л.
Наш дім – планета Земля. Москва 1982р.

  Курсовая работа: Переработка отходов на основе резины

Автор: Скачать бесплатно на любую на тему

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *