ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Безсонов Ю.Д.

Кузін Ю.Л.

 

 

ГЕОТЕХНОЛОГІЇ ГІРНИЦТВА

(БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Як навчальний посібник

для студентів напряму "Гірництво"

 

 

Дніпропетровськ

НГУ

 
 

УДК 622.24(075)

 

 

Автори: Безсонов Ю.Д., Кузін Ю.Л.

 

Безсонов Ю.Д., Кузін Ю.Л. Геотехнології гірництва (буріння свердловин).– Д.: …
Національний гірничий університет, 2014. – с.

 

ISBN 978-966-350-222-9

 

У навчальному посібнику наведено дані про техніку та технологію основних видів буріння свердловин. Описано буровий інструмент, розглянуто конструкції свердловин, бурове обладнання, промивання свердловин, технологію буріння; ударно-канатне буріння.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Гірництво".

 

 

УДК 622.24(075)

 

Ó Безсонов Ю.Д.,Кузін Ю.Л. 2014

ISBN 978-966-350-222-9 Ó Національний гірничий університет, 20 14

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………………. 5

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН………… 5

1.1. Роль буріння в гірничо-видобувної галузі……………………………. 5

1.2. Короткі відомості з історії бурових робіт…………………………….. 6

1.3. Свердловина, її елементи і параметри………………………………….. 7

1.4. Класифікація свердловин за призначенням…………………………… 8

1.5. Способи буріння свердловин………………………………………………. 10

1.6. Етапи спорудження свердловин і загальна схема обертального

буріння геологорозвідувальних свердловин з промиванням………… 12

1.7. Техніко-економічні показники буріння…………………………………. 15

Контрольні питання

2. БУРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ……………………………………………………… 17

2.1. Породоруйнівний інструмент……………………………………………… 17

2.1.1. Алмазні коронки……………………………………………………………… 18

2.1.2. Твердосплавні коронки……………………………………………………. 19

2.1.3. Лопатеві долота……………………………………………………………….. 21

2.1.4. Пікобури…………………………………………………………………………. 21

2.1.5. Алмазні долота……………………………………………………………….. 21

2.1.6. Шарошкові долота…………………………………………………………… 22

2.2. Бурильна колона………………………………………………………………… 23

2.3. Колонкові набори………………………………………………………………. 23

2.4. Обсадні труби……………………………………………………………………. 24

Контрольні питання

 

3. КОНСТРУКЦІЯ І КРІПЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН……………………… 26

3.1. Конструкція свердловини при обертальному способі буріння.. 26

3.2. Кріплення свердловин………………………………………………………… 27

Контрольні питання

 

4. БУРОВЕ ОБЛАДНАННЯ……………………………………………………… 29

4.1. Бурові верстати………………………………………………………………….. 30

4.2. Бурові насоси…………………………………………………………………….. 31

4.2.1. Поршневі насоси……………………………………………………………… 31

4.2.2. Плунжерні насоси……………………………………………………………. 32

4.3. Бурові вишки і щогли…………………………………………………………. 32

4.3.1. Бурові вишки…………………………………………………………………… 32

4.3.2. Бурові щогли…………………………………………………………………… 33

Контрольні питання

 

5. ВИДАЛЕННЯ ПРОДУКТІВ РУЙНУВАННЯ………………………….. 35

5.1. Видалення продуктів руйнування гірських порід

при бурінні свердловин…………………………………………………………….. 35

5.2. Типи промивальних рідин…………………………………………………… 37

5.3. Глинисті розчини ………………………………………………………………. 37

5.4. Приготування промивальних рідин……………………………………… 38

5.5. Очищення промивальних рідин від шламу…………………………… 39

5.6. Продувка свердловин…………………………………………………………. 39

Контрольні питання

 

6. ТЕХНОЛОГІЯ БУРІННЯ………………………………………………………. 41

6.1. Технологія твердосплавного буріння…………………………………… 41

6.2. Технологія алмазного буріння…………………………………………….. 41

6.3. Технологія безкернового буріння………………………………………… 42

6.4. Ударно-обертальне й обертально-ударне буріння………………… 42

Контрольні питання

 

7. УДАРНО-КАНАТНЕ БУРІННЯ……………………………………………. 44

7.1. Технологічний інструмент…………………………………………………… 45

7.2. Кріплення свердловин ……………………………………………………….. 45

7.3. Технологія ударно-канатного буріння…………………………………. 45

Контрольні питання

 

 

 
 

ВСТУП

 

Нормативна дисципліна "Геотехнології гірництва" є однією з профілюючих дисциплін напряму "Гірництво". Буріння свердловин сьогодні – це складова гірничо-видобувної галузі народного господарства України. Майбутні виробничі функції бакалавра з гірництва тісно пов’язані з бурінням геологорозвідувальних, технічних та геотехнологічних свердловин.

Основна мета цей частини дисципліни – ознайомлення студентів з принципами будівництва свердловин різного призначення.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Навчальні цілі: у результаті вивчення розділу студент повинен знати елементи і параметри бурових свердловин, їх класифікації за призначенням, способи буріння, етапи спорудження свердловин, основні техніко-економічні показники.