З’їзди географічного товариства

№ з’їз­ду Рік проведення Місце проведення Основні питання, що розглядалися на з’їзді
1. Київ Перспективи розвитку і розміщення народного господарства; стан і завдання географічної науки; комплексне використання водних ресурсів; тематичне картографування території України; підготовка географічних кадрів у вузах та викладання географії в загальноосвітній школі
2. Львів Теоретичні і прикладні питання природничо-географічних досліджень; теоретичні і прикладні питання економіко-географічних досліджень; проблеми комплексного картографування …
території України; проблеми Українських Карпат і Поділля; проблеми методичних питань вищої освіти; проблеми шкільної географії
3. Харків Методологічні основи економіко-географічних досліджень народногосподарського комплексу України; фізико-географічні основи раціонального природокористування і охорони природного середовища України в умовах НТР; шляхи розвитку ландшафтознавства в Україні; комплексне картографування; теоретичні і прикладні питання геоморфології; нові методи географічних досліджень.
4. Луганськ Проблеми управління економікою і завдання географічної науки; географічні вирішення регіональних проблем природокористування України; конструктивний напрямок в географії; прогнозування і моделювання геосистем; проблеми Донбасу – найважливішого природно-господарського регіону.
Сімферо-поль Економіко-географічна теорія виробничо-територіального комплексоутворення; теоретично-прикладні, прикладні, теоретичні проблеми вивчення природно-територіальних комплексів; використання земельних ресурсів; географічні проблеми зрошування степів; розробка систем карт по реалізації Продовольчої програми.
6. Одеса Фундаментальні і прикладні дослідження в географії; Еколого-географічні проблеми регіонів; проблеми Причорномор’я, Чорного та Азовського морів; питання географічного та екологічного виховання.
7. Київ Історія розвитку природи України; етнографічні основи природокористування; формування територіально-виробничих структур; регіональний розвиток України (нові економічні райони України); геоекологічні проблеми, географічні засади моніторингу, питання картографування України та створення геоінформаційних систем; географічна освіта.
8. Луцьк Україна та глобальні процеси, географічний вимір; зміна природних умов у минулому та їх прогноз; Сільські регіони України, проблеми розвитку та регіональна політика держави; проблеми охорони ґрунтів; основні питання суспільної географії; конструктивна регіональна політика в Україні; географічна освіта; геоекологія.

Форми та організації наукового потенціалу України відіграють важливе значення для проведення науково-дослідної роботи загалом. Цей матеріал викладений у ряді видань (Основы научных исследований, 1980; Організація науково-дослідної роботи в Україні, 1995). Зупинимось на розгляді питання про основні види робіт у Інституті Географії України.