Які помилки виникають під час комп’ютерного перекладання?

Студентам частіше доводиться працювати не з оригіналом наукового тексту, а з його комп’ютерним перекладом. Саме тому, редагуючи, важливо знати типові помилки, які допускають автоматизовані програми перевірки правопису чи розпізнавання текстів, з метою виявлення їх і виправлення в ручному варіанті. Якими осучасненими не були б комп’ютерні програми, замінити людський фактор – досвідчене людське око, розум і творчий підхід – вони не зможуть.

Перед редактором комп’ютерного перекладу часто постають очевидні вади, до яких вже звикли й навчилися розпізнавати. Наприклад, під час перекладання трапляються такі змістові помилки: російське словосполучення «женский пол» перекладається українською мовою як «жіноча підлога»; «раздел третий» – «роздягнув третій»; «в заключении пришли к выводу» – «в ув’язненні прийшли до висновку»; «в конце предложения …
стоит точка» – «у кінці речення коштує крапка» та ін.

Але крім змістових помилок трапляються на перший погляд непомітні, але дуже суттєві помилки. Проаналізуємо типові помилки, що з’являються під час комп’ютерного перекладання наукових текстів з російської мови українською.

 

 

Таблиця 1. 18 – Типові помилки, що часто виникають під час комп’ютерного перекладання

 

Вид помилок Приклад неправильного перекладу Виправлення помилок
Неправильний переклад усталених словосполучень наукового стилю дослідження представляє собою…; звідси витікає; підняти питання; тема являється дискусійною; приймати участь; прийняти міри; пред’являти вимогу дослідження є…; звідси випливає; порушити питання; тема є дискусійною; взяти участь; вжити заходів; ставити вимогу
Неточності у перекладі термінів алгебраїчне число; мережевий зв’язок; працюючі частоти алгебричне число; мережний зв’язок; робочі частоти
Вживання слів у невластивому для них значенні область використання; в області інформаційних технологій; об’єм продукції; основні напрямки розвитку; вірні показники галузь використання; в гілузі інформаційних технологій; обсяг продукції; основні напрями розвитку; правильні показники
Неправильне вживання дієприкметників виконуємі роботи; розробляєма проблема; модем, передаючий інформацію; роботи, що виконуються; проблема, що розробляється; модем, що передає інформацію
Помилки в перекладі ініціалів, розбіжності у відмінюванні прізвищ А. А. Васильєв; праці В. І. Бойко О. А. Васильєв (Олександр Андрійович); праці В. І. Бойка (йдеться про автора чоловічої статі)
Помилки в перекладі прийменників згідно тези Тьюрінга; збій в мережі виник по технічним причинам; у відповідності до проведеного дослідження згідно з тезою Тьюрінга; збій в мережі виник через технічні причини; відповідно до проведеного дослідження
  (або згідно з проведеним до слідженням)
Помилки у передачі цифрової інформації, що виникають у результаті сканування цифра 30 передається як ЗО; 111 як ІІІ; 6 як б; 8 як 0 та ін.

 

 

Питання для самоконтролю:

1. Які існують засоби комп’ютеризації процесу перекладання?

2. Які функції виконує людина в процесах комп’ютерного перекладання?

3. Що таке термінологічні банки даних?

4. Які методи комп’ютерного перекладання використовуються в сучасних програмах-перекладачах?

5. Якими сучасними системами перекладання Ви користуєтесь? Охарактеризуйте їхні можливості.

6. На які помилки необхідно звертати увагу під час редагування тексту, перекладеного за допомогою комп’ютера?