Які існують сучасні програми комп’ютерного перекладання текстів українською мовою?

Перші комерційні продукти комп’ютерного перекладання з’явилися в середині 80-х рр. Вони були реалізовані на персональних комп’ютерах і були системами прямого перекладання. Їх можливості ґрунтувалися на використанні великих словників, а не на вмінні аналізувати та синтезувати інформацію. 1995 року з’явилися комерційні системи автоматичного перекладання в Росії, наприклад, система англо-російського (та російсько-англійського) комп’ютерного перекладання Stylus, комплект перекладацьких програм Лексикон, серія систем комп’ютерного перекладання Silod-multis.

Розглянемо принципи роботи деяких сучасних програм комп’ютерного перекладання.

Системи Promt Translation Office – це програми-перекладачі, які швидко й точно здійснюють автоматичне перекладання зв’язних текстів будь-якого обсягу, враховуючи морфологічні та синтаксичні правила природних мов. Унікальні технології дозволяють створювати системи будь-якого рівня – як додатки для недосвідчених користувачів, так і складні …
корпоративні системи.

Можливості системи Promt:

ü Перекладання, редагування, робота зі словником.

ü Забезпечення швидкого доступу до інформації іноземними мовами, перекладання текстових документів різних форматів. Перекладаючи документи, що містять спеціалізовану лексику (наприклад, з телекомунікаційної тематики), підключення спеціалізованих словників забезпечує коректне перекладання термінології.

ü Можливість вибору об’єктів: тематика, словник, документ і список зарезервованих слів.

ü Забезпечення зв’язного перекладання текстів з урахуванням морфологічних і синтаксичних зв’язків.

ü Зорієнтованість системи на середовище Windows.

ü Можливість створення власних словників користувача.

ü Забезпечення можливості залишити без перекладання спеціально зазначені слова тієї чи іншої мови.

ü Містить три типи словників: генеральні, спеціалізовані, словники користувача. Словники містять переклади слів і словосполучень та граматичну інформацію для отримання зв’язного тексту перекладу. Одиницею словника є словникова стаття. Для доповнення словникового складу вводяться нові слова (словосполучення) або відредаговані словникові статті з генерального й іншого словників.

Генеральні словники містять загальновживану лексику, багатофункціональні та службові слова і словосполучення. Їх можна використовувати для перекладання простих текстів.

Спеціалізовані словники призначено для текстів визначеної тематики й зорієнтовано на конкретну предметну галузь. У комплект обов’язкового постачання вони не входять.

У процесі роботи програма спочатку шукає у цих слов­никах значення перекладних слів і словосполучень, а по­тім переходить до пошуку в генеральному словнику. Прі­оритет цього звернення можна змінити. Словники можуть містити від 10 до 90 тис. словникових одиниць. Вони за­безпечують високий рівень перекладу. Це пояснюється тим, що спеціалізовані словники містять не тільки пере­клад слів, але й значну інформацію про структуру ре­чень, характерних для текстів заданої тематики. Такі словники не підлягають корекції чи поповненню, їх мож­на тільки копіювати у власні словники.

Словники користувачастворюються самим користува­чем, їх можна поповнювати та коригувати. Якщо в спеціа­лізованому та генеральному словниках немає потрібного варіанта, користувач може створити власну словникову статтю. У переліку підключених словників для кожного напряму перекладу можна укласти тільки один словник користувача. Укладання таких словників дає найбільший ефект під час перекладання великих за обсягом текстів.

Система Pragma 6.x – окремий комерційний програмний продукт, що встановлюється на комп’ютер споживача. Існує також версія «он-лайн» даного перекладача. Продукт Pragma 6.xпідтримуєвісім мов.

Головна проблема перекладання – багатозначність слів – вирішена двома способами: шляхом спеціального маркування слів за тематичною спрямованістю (близько 100 тематик) та шляхом об’єднання слів у фрази, які мають вищий пріоритет під час перекладання.

Система Google Translateпредставлена тільки в режимі «он-лайн». Вона дозволяє автоматично перекладати слова, фрази та web-сторінки з однієї мови іншою. Система Googleпрацює за таким принципом:аналізує великі обсяги тексту різними мовами, а також оригінали та переклади, зроблені професійними лінгвістами; потім за допомогою спеціальних методик формується модель для перекладання тексту з однієї мови іншою.

СистемаParsмає такі особливості: одночасна робота багатьох користувачів; проста процедура поповнення словників, що дає можливість налаштувати систему на потрібні стилі, теми. Система надає користувачам такі можливості: задавати словники потрібної тематики і встановлювати їхню пріоритетність (це буває зручно, коли зустрічається слово, що має кілька перекладів; у такому випадку система вибирає ті значення, що знаходяться в словнику з найбільшим пріоритетом); вибирати той варіант перекладу, що найбільше підходить за змістом з пропонованих системою варіантів; працювати безпосередньо у Windows Word із збереженням формату вхідного тексту.

загрузка…

Система Pars містить такі словники:словник загальновживаної лексики (35 тис. слів);словник зпрограмування (25 тис. термінів);технічний словник (77 тис. термінів);словник зрадіоелектроніки (50 тис.);словник змікроелектроніки (20 тис.) та ін.Усього в спеціалізованих словниках системи 400 тис. термінів.