Визначте головну ідею натуралістичного трактування людини

а). людина – це результат антропосоціогенезу

б). людина – це плід біологічної еволюції

в). людина – це творіння Бога

г). людина – це космогенна істота

д). людина – це плід суспільства, цивілізації

 

Визначте головну ідею космоцентричного трактування людини:

а). людина – це результат антропосоціогенезу

б). людина – це плід біологічної еволюції

в). людина – це творіння Бога

г). людина – це космогенна істота

д). людина – це плід суспільства, цивілізації

 

Визначте головну ідею соціоцентризму в трактуванні сутності людини:

а). …
людина – це плід біологічної еволюції

б). людина – це результат антропосоціогенезу

в). людина – це космогенна істота

г). людина – це богоподібна істота

д). людина – це штучний експеримент більш розвинутих цивілізацій

 

Хто був автором біологічної гіпотези походження людини

а). Енгельс

б). Дарвін

в). Декарт

г). Вернадський

д). Сковорода

 

Хто був автором гіпотези антропосоціогенезу

а). Енгельс

б). Дарвін

в). Декарт

г). Вернадський

д). Сковорода

 

Визначте рису людини яка не успадкується, але набувається у соціумі

а). темперамент

б). характер

в). структура гену

г). колір очей

д). колір шкіри

 

Визначте рису людини яка успадкується але не набувається протягом життя:

а). темперамент

б). характер

в). система цінностей

г). сенс буття

д). естетична культура

201. г).

202. д).

203. в, г).

204. б).

205. в).

206. в, д).

207. б, в, д).

208. а, г).

209. в).

210. б).

211. а).

212. б).

213. в).

214. а, б, г).

215. б).

216. г, д).

217. г).

218. г).

219. б).

220. а).

221. а, б, д).

222. б).

223. а).

224. д).

225. а, г, д).

226. в).

227. г).

228. в).

229. г).

230. д).

231. в).

232. б).

233. в).

234. в).

235. г).

236. б).

237. в).

238. а).

239. г).

240. г).

241. б).

242. б).

243. б).

244. б).

245. г).

246. б).

247. б).

248. а).

249. б).

250. а).

Модуль 3

Перший підрозділ суспільного виробництва — це:

а. Виробництво матеріальних цінностей

б. Виробництво знарядь праці

в. Виробництво суспільних відносин

г. Виробництво людини шляхом дітонародження

д. Виробництво духовних цінностей

е. Виробництво людини як особистості шляхом соціалізації

 

Другий підрозділ суспільного виробництва — це:

а. Виробництво матеріальних цінностей

б. Виробництво знарядь праці

в. Виробництво суспільних відносин

г. Виробництво людини шляхом дітонародження

д. Виробництво духовних цінностей

е. Виробництво людини як особистості шляхом соціалізації

 

Третій підрозділ суспільного виробництва — це:

а. Виробництво матеріальних цінностей

б. Виробництво знарядь праці

в. Виробництво суспільних відносин

г. Виробництво людини шляхом дітонародження

д. Виробництво духовних цінностей

е. Виробництво людини як особистості шляхом соціалізації

 

Четвертий підрозділ суспільного виробництва — це:

а. Виробництво матеріальних цінностей

б. Виробництво знарядь праці

в. Виробництво суспільних відносин

г. Виробництво людини шляхом дітонародження

д. Виробництво духовних цінностей

е. Виробництво людини як особистості шляхом соціалізації

 

Виділіть рису, яка не відображає сутність праці, як специфічної людської діяльності:

а. Суспільний характер

б. Цілеспрямованість

в. Використання природи

г. Використання знарядь праці

д. Свідомий характер

 

Виділіть концепції, які сформульовані в рамках натуралістичної методології в розумінні сутності соціуму:

а. Діалектико-матеріалістична

б. Соціальний дарвінізм

в. Технологічний детермінізм

г. Культурний детермінізм

д. Географічний детермінізм

 

Виділіть концепції сформульовані в рамках технократичного підходу:

а. Діалектико-матеріалістична

б. Соціальний дарвінізм

в. Технологічний детермінізм

г. Культурний детермінізм

д. Географічний детермінізм

 

Виділіть концепції сформульовані в рамках культурологічного підходу:

а. Діалектико-матеріалістична

б. Соціальний дарвінізм

в. Технологічний детермінізм

г. Культурний детермінізм

д. Географічний детермінізм

 

У рамках якої концепції обґрунтовується наступне твердження: “Суспільство нічим принципово не відрізняється від природних процесів; у ньому діють ті ж закономірності, що і у природі:”

а. Ідеалістична

б. Діалектико-матеріалістична

в. Натуралістична

г. Космологічна

д. Теологічна

 

Виділіть природні фактори розвитку суспільства:

а. Продуктивні сили

б. Народонаселення

в. Відносини власності

г. Корисні копалини

д. Засоби праці

 

Фаталізм — це:

а. Абсолютизація волі

загрузка…

б. Абсолютизація ролі економічних відносин

в. Абсолютизація ролі культури

г. Абсолютизація історичної необхідності

д. Абсолютизація принципу розвитку

 

Волюнтаризм — це:

а. Абсолютизація волі

б. Абсолютизація ролі економічних відносин

в. Абсолютизація ролі культури

г. Абсолютизація історичної необхідності

д. Абсолютизація принципу розвитку

 

Виділіть головну продуктивну силу суспільства:

а. Знаряддя праці

б. Техніка

в. Земля

г. Людина

д. Наука

 

Виділіть положення, яке найбільш точно характеризує співвідношення понять науково-технічна революція (НТР) і науково-технічний прогрес (НТП):

а. НТР і НТП одне і теж, збігаються за часом і змістом: характеризують зміни в техніці на базі наукових знань

б. Ці поняття не збігаються взагалі, відбиваючи різні суспільні процеси

в. Поняття НТП більш широке, НТР — один з етапів НТП

г. Поняття НТР більш широке, технічний прогрес один з етапів НТР

 

Серед названих напрямків НТР виділіть головний, який визначає всі інші:

а. Використання у виробництві наукомістких технологій

б. Хімізація виробництва

в. Автоматизація виробництва

г. Освоєння космосу

д. Використання нових джерел енергії

 

Антагонізм — це:

а. Соціальні групи

б. Базис суспільства

в. Тип соціальних реформ

г. Нерозв’язне протиріччя

д. Тип особистості

 

Революція — це:

а. Якісне перетворення суспільних відносин

б. Політичний переворот

в. Ідеологічні реформи

г. Економічні реформи

д. Зміна конституції

 

Суб’єкти історичного процесу:

а. Особистість

б. Ідеологічні доктрини

в. Людство

г. Соціальні групи

д. Мафія