Викуп акцій

Викуп акцій АТ проводить у наступних випадках:

­ при виході будь яких осіб із числа акціонерів. Тоді акції підлягають наступному продажу іншим акціонерам або третім особам;

­ для їх анулювання і зменшення СФ;

­ у випадках, передбаченим законодавством.

Викуплені акції відображають за фактичною собівартістю по дебету субрахунку 451 на дату їх придбання, тобто при переході акцій під контроль емітента.

Наведемо приклад.

ВАТ "Акція" доручає торговцю цінними паперами викупити через фондову біржу 30 тис. акцій, їх номіналь­на вартість — 1,5 грн./шт., ціна викупу — 1,0 грн./шт. Потім той самий торговець повинен продати акції за ціною 1,8 грн./шт. Сума комісійної винагороди — 1400 грн.


 

Бухгалтерський і податковий облік наведено в таблиці.

№ зп Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт
Перераховано кошти торгівцю цінними паперами для купівлі акцій
Відображено викуп акцій власної емісії
Відображено вартість послуг торгівця цінними паперами
Отримано гроші за продані торгівцем акції
Відображено перехід права власності покупцям акцій (за фактичною собівартістю викупу)
Відображено прибуток від продажу акцій
Перераховано винагороду посереднику за операції купівлі-продажу акцій