В-ВО, С/В, ГП

Задачі з розв’язками з дисципліни «Контроль і ревізія»

В-ВО, С/В, ГП

Необхідно порівняти фактичні та облікові дані про наявність готової продукції на складі за серпень місяць і дати оцінку причин можливих розбіжностей.

Вихідні дані:

За даними складського обліку на складі готової продукції на початок серпня було 40 виробів, на початок вересня 55, що підтверджується актом інвентаризації готової продукції від 1.09. м. р. За даними відділу збуту покупцям відпущено за серпень місяць 357 виробів. За обліковими даними в серпні було вироблено і здано на …
склад 392 вироби.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

У результаті проведення інвентаризації на складі підприємства виявлено недостачу МШП на суму 300 грн.

Винним у недостачі визнаний комірник.

Згідно даних облікових регістрів на підприємстві врегулювання інвентаризаційних рішень проведено наступним чином:

Дт 947 – Кт22 -300 грн.;Дт 791 – Кт 947 -300 грн.;Дт 072 -300 грн.

Дт 375 – Кт 716 -300 грн.; Кт 072 -300 грн.;Дт 661—Кт 375 -300 грн.

Примітки: Вартість недостачі згідно з Порядком № 116 – 1080 грн.

Необхідно: Дати аналіз правильності відображення в обліку результатів інвентаризації виробничих запасів, вказати які рекомендації може дати ревізор бухгалтеру щодо виправлення виявлених порушень.

РОЗРАХУНКИ

В процесі проведення ревізії виявлено, що підприємство занизило прибуток на 1120 грн. Перевірка показала , що вже вдруге протягом року виявлено, що підприємство занизило суму прибутку.

НЕОБХІДНО: За результатами проведеної перевірки провести донарахування суми податку на прибуток. Вказати, які санкції слід застосувати до підприємства і визначити розмір цих санкцій.

Підготувати запис для включення його в акт ревізії

В-ВО, С/В, ГП

Необхідно:

Перевірити правильність визначення фактичної собівартостіготової продукції переданої з виробництва на склад.

По даних обліку підприємства за ревізійний період списано фактичну собівартість готової продукції, переданої з основного виробництва на склад на суму 11405грн.

(2000+3200+135+2550+3520).

Незавершене виробництво у відповідності з технологічним процесом відсутнє.

За ревізійний період в обліку відображені наступні операції: (грн.)

Нарахована заробітна плата робітникам цеху основного виробництва за виготовлення продукції — 2000

Витрачено матеріали в цеху основного виробництва на виготовлення продукції — 3200

Списуються витрати від бракованої продукції, що підлягають утриманню з винних осіб-135

Списуються загально виробничі витрати на собівартість продукції – 2550

Списуються адміністративні витрати — 3520

 

В-ВО, С/В, ГП

Необхідно:

Перевірити правильність розрахунку фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції і відображення її на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Дані для виконання:

Операції за лютий місяць минулого року