Технологія безкернового буріння

Забурювання свердловини починається з установки в попередньо пройдений шурф направлення довжиною 3–6 м з наступною цементацією затрубного простору. При проходці шурфу в м’яких породах доцільно використовувати шнекові забурники, у твердих породах – буропідривні роботи.

При бурінні м’яких порід I–III категорій найбільш доцільно застосовувати трилопатеві долота. Шарошковими долотами бурять у будь-яких породах, однак найбільш ефективні вони у твердих і міцних породах. Алмазні долота мають високу стійкість, тому їх рекомендується застосовувати при бурінні глибоких свердловин у монолітних і слаботріщинуватих породах середньої і високої міцності й малої абразивності.

Ударно-обертальне й обертально-ударне буріння

Ударно-обертальне буріння здійснюється за допомогою вибійних механізмів – гідроударників або пневмоударників. При цьому використовується поверхневе устаткування, таке як і при обертальному …
способі буріння.

Буріння гідроударним і пневмоударним способами проводиться спеціальними твердосплавними коронками і долотами з великими різцями або стандартними твердосплавними коронками. Гідроударник або пневмоударник, що знаходиться над колонковою трубою, передає породоруйнівному інструменту удари з частотою 900–2500 уд/хв. Порода руйнується переважно за рахунок сколювання. Відбувається також зім’яття під впливом колового зусилля. Швидкість обертання інструменту повинна бути нижчою, ніж мінімальні швидкості при обертальному бурінні, з тим щоб відстань між сусідніми ударами інструменту по породі була найбільш раціональною.

Обертально-ударний спосіб відрізняється тим, що гідроударник працює із частотою ударів, збільшеною до 2000–3000 уд/хв, але із зниженою енергією удару. Це дозволяє підвищити ефективність буріння звичайного породоруйнівного інструменту за рахунок створення на вибої мікротріщин.

Вибійні машини приводяться в дію енергією потоку промивальної рідини (гідроударники) або стисненого повітря (пневмоударники).

Висновок

У цьому розділі розглянуто технологію при різних видах буріння. Наведено методику визначення параметрів режиму буріння для певного виду буріння і конкретних геолого-технічних умов.

 

Контрольні питання

1. Дати визначення технологічних параметрів режиму буріння.

2. Параметри режиму буріння при бурінні твердосплавними коронками.

3. Параметри режиму буріння при бурінні алмазними коронками.

4. Параметри режиму буріння при безкерновому бурінні.

5. Склад бурового снаряда при бурінні алмазними коронками.

6. Характеристика ударно-обертального та обертально-ударного буріння.

.