ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ

1. Дайте визначення електрометричної розвідки та охарактеризуйте її особливості.

2. Назвіть необхідні фізичні та геологічні (фізико – геологічні) умови для застосування методів електророзвідки.

3. Як виникають штучні та природні електричні та електромагнітні поля в Землі. Які поля вивчають електророзвідувальними методами?

4. Сформулюйте поняття пряма та обернена задача електророзвідки. Наведіть приклад рішення прямої задачі в електророзвідки.

5. Назвіть електричні властивості гірських порід та руд, та розмірність одиниць вимірювання цих властивостей.

6. Від яких умов (фізико-геологічних) залежать електромагнітних властивості гірських порід та руд.

7. Назвіть методи Електророзвідки що засновані на електромагнітних властивостях гірських порід.

8. Наведіть приклади значень питомого електричного опору та інших …
електромагнітних параметрів для різних генетичних груп гірських порід.

9. Дайте визначення анізотропія електропровідності.

10. Покажіть типові моделі геоелектричних розрізів.

11. Дайте визначення поняттю геоелектричний розріз, наведіть приклад моделі геоелектричного розрізу.

12. Дайте визначення нормального та аномального електричного поля точкового джерела струму.

13. Дайте визначення силовій та енергетичній характеристиці електричного поля двохточкового джерела.

14. Як розподіляється електричний струм на глибину в однорідному ізотропному середовищі.

15. Назвіть основні геологічні задачі, що можна вирішити за допомогою електророзвідки.

16. Покажіть аналітично та графічно електричне поле одноточкового джерела в однорідному середовищі.

17. Покажіть аналітично та графічно поле двохточкового джерела в однорідному середовищі.

18. Покажіть електричне поле дипольного джерела в однорідному середовищі.

19. Сформулюйте сутність методу опору , напишіть основну формулу метода опору.

20. Назвіть модифікації методу опору, та дайте короткі коментарі модифікаціям.

21. Сформулюйте фізичну сутність коефіцієнта електрометричної установки, напишіть основну формулу для визначення коефіцієнта установки.

22. Розкрийте поняття "позірний питомий електричний опір".

23. Прямолінійні та дипольні електрометричні установки.

24. Покажіть зв’язок глибини дослідження з розміром установки, як визначають розмір установки електропрофілювання.

25. Які геологічні задачі можна вирішити профілювання, Назвіть модифікації профілювання.

26. Які геологічні можна вирішати симетричною установкою, модифікаціями вертикального електричного зондування, сформулюйте сутність ВЕЗ.

27. Покажіть функціональну залежність кривої ВЕЗ, як виконується запис експериментальної кривої ВЕЗ.

28. Покажіть типи кривих зондувань, охарактеризуйте 2-х – 3-х верствові криві. Покажіть типи геоелектричних розрізів (2-х і 3-х верствові).

29. Що являє собою біологарифмічний бланк, який використовують для запису кривої ВЕЗ.

30. Які фізико – геологічні умови для застосування електричного зондування симетричною установкою.

31. Чому зондування симетричною установкою виконують для горизонтальних верств гірських порід.

32. Сутність методу заряду, роз приділення електричного поля від зарядженого тіла.

33. Електрометрична установка для роботи методу заряду.

34. Геологічні задачі методу заряду.

35. Графіки потенціалу, градієнта потенціалу над зарядженим тілом сферичної форми.

36. Умови виникнення природного електричного поля.

37. Характеристика природного поля.

38. Сутність методу природного поля.

39. Установки метода природного поля.

40. Сутність методу наведеної поляризації.

41. Поляризуємість гірських порід розмірність одиниць вимірювань.

42. Залежність поляризуємості гірських порід від іонно та електронно провідних компонентів.

43. Графіки наведеної поляризації над геологічними об’єктами різних форм.

44. Загальні відомості про спосіб поляризаційних порід.

45. Загальні відомості про метод часткового вилучення металів.

46. Відомості про магнітотилуричні методи.

47. Магнітотилуричні параметри та їх зв’язок з геологічним розрізом.

48. Електрометрична установка для визначення параметрів магнітотилуричного поля.

49. Основні відомості з теорії змінних електричних полів.

50. Структура поля в дальніх і ближніх зонах.

51. Основні характеристики змінного електромагнітного поля.

52. Характеристика магнітотелуричного поля.

53. Імпеданс та його зв’язок з геологічним розрізом.

54. Основні принципи електромагнітних зондувань.

55. Схеми установок для електромагнітних зондувань.

56. Частотні магнітні зондування (ЧЗ).

57. Зондування становленням поля в дальній зоні (ЗС).

58. Зондування становлення в ближній зоні (ЗСБ).

59. Графічне зображення ЗС та ЧЗ.

60. Сутність індуктивних методів.

61. Основні модифікації низькочастотних індуктивних методів.

62. Геологічні задачі, які вирішують методи індукції.

63. Фізична суть перехідного процесу.

64. Сутність метода перехідних процесів.

65. Основні модифікації МПП.

66. Загальні відомості про радіохвильові методи.

67. Геологічні задачі, які вирішують радіохвильові методи.

68. Основні поняття про аероелектророзвідку та морську електророзвідку.

69. Задачі комплексування електрометричних методів.

70. Правила оформлення і ведення польових журналів.

71. Звітна документація польових вимірів.

72. Ілюстративні матеріали значень електричного поля.

73. Правила побудови графічного матеріалу.

74. Задачі якісної інтерпретації.

75. Перелік звітних матеріалів результатів електророзвідувальних робіт.