Т. 5. Вітчизняна філософсько-правова думка.

Мета: довести, що філософія права розвивалася в Україні професійними теоретиками: П. Юркевичем та Б. Кістяківським. Показати, що деяке значення мають лібералізм та позитивізм М. Драгоманова, І. Франко, М. Грушевського. Пояснити, що найбільшими досягненнями російської філософії права є світський лібералізм Б. Чичеріна та П. Новгородцева, релігійний лібералізм В. Соловйова та М. Бердяєва.

Основні поняття:лібералізм, неокантіанство, природне право, закон, позитивізм, правосвідомість, рівність правова, рівність соціальна, цінність, юридичний позитивізм.

 

План лекції:

1. Філософія права в Україні: виникнення, світоглядно-методологічні підстави, основні ідеї.

2. Основні ідеї російських філософів права.

Семінар 5. Вітчизняна філософсько-правова думка.

1.Філософія права в Україні.

1.1.Філософія права П. Юркевича

1.2.Неокантіанська …
філософія права Б.Кістяківського.

2.Основні ідеї російських філософів права.

2.1.Борис Чичерін – ідеолог лібералізму

2.2.Павло Новгородцев – апологет лібералізму

2.3.Релігійно-філософський лібералізм Володимира Соловйова

2.4.Апологія релігійно-філософського лібералізму Миколою Бердяєвим

 

Питання для самостійної роботи:

1. У чому полягав лібералізм філософського-правових поглядів М. Драгоманова?

2. Які ідеї позитивізму та соціалізму виражені в філософського-правовій концепції І. Франка.

3. У чому специфіка позитивізму М. Грушевського?

Питання для індивідуальної роботи:

1. Які філософсько-правові проблеми розглядалися Іларіоном, Володимиром Мономахом, Данилом Заточником?

2. Які основи положення філософсько-правового лібералізму Б.Н. Чичеріна і П.І. Новгородцева?

3. Як, на думку С. Соловйова, співвідносяться мораль і право?

4. Чому філософія права Н.А. Бердяєва називається «персоналізмом»?

5. Які антропологічні підстави філософії права виділяє П. Юркевич?

Литература

1. Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.

2. Новгородцев П. И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. — М., 1901.

3. Новгородцев П. И. Сочинения. М.: Раритет, 1995.

4. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М. 1991.

5. Франк С. А. Духовные основы общества. М.: Рес­публика, 1992.

6. Юркевич П. Д. Философские произведения. — М., 1990.

7. Юркевич П. Д. Історія філософії права. Вступ // Філософська і со­ціологічна думка. — 1996. — № 3—4.

 

Розділ III. Основні проблеми теорії філософії права