СВІТОГЛЯДНІ ПОЗИЦІЇ ТА ПОГЛЯДИ І.ВИШЕНСЬКОГО

-^ "внутрішнє спасіння"людини неможливе без знищення несправедливості, нерівності, гноблення

•р, рішуче поставав проти західних впливів на українську культуру та світогляд

->• вважав, що православна віра більше орієнтує людину на духовне самозаглиблення та щире почуття до Бога, ніж католицька віра

-> закликав до людської солідарності, братерства, утвердження рівності людей і справедливості у їхніх стосунках

-fr Отже, наприкінці XVI’ — на початку XVIIст., у ситуації складних соціально-політичних та духовних процесів в Україні проявляються гуманістичні, реформаційні та просвітницькі тенденції і процеси; за цих обставин підсилюється інтерес до людської життєвої реальності, етнічної та культурної самоідентифікації, а, відповідно, і інтерес до гуманітарних студій. На базі братських шкіл виникає професійна філософія, а згодом …
— вищі навчальні заклади.

Особливості філософських курсів Києво-

Могилянської академії. Життя та філософська