Розділ перший.

Науково-теоретичні та методичні основи обліку довгострокових кредитів банку.