Розділ IV. Порядок затвердження та оприлюднення фінансової звітності Національного банку

1. Департамент бухгалтерського обліку подає консолідовану фінансову звітність Національного банку на розгляд та схвалення Правління Національного банку в термін, який забезпечує оприлюднення консолідованої фінансової звітності відповідно до законодавства України.

2. Департамент бухгалтерського обліку не пізніше двох днів після схвалення Правлінням Національного банку консолідованої фінансової звітності Національного банку подає консолідований баланс Національного банку разом з аудиторським висновком на затвердження Ради Національного банку.

3. Департамент бухгалтерського обліку відповідно до законодавства України та за дорученням Ради Національного банку оприлюднює:

затверджену Радою Національного банку та підтверджену зовнішнім аудитором річну фінансову звітність Національного банку;

квартальний баланс Національного банку.

(Пункт 3 у редакції постанови Правління


Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

4. Департамент бухгалтерського обліку подає консолідовану фінансову звітність Департаменту статистики та звітності для включення до річного звіту Національного банку і розміщення на офіційній сторінці Національного банку в міжнародній комп’ютерній мережі Інтернет у термін, який забезпечує її оприлюднення відповідно до законодавства України.

Головний бухгалтер– директор

Департаменту бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська

 

Виконавець:

Начальник відділу складання

та аналізу фінансової звітності

Національного банку України Т.Г.Харченко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

П.М.Сенищ

______________2010 р.

Додатки з 1 по 13 не наводяться

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 — 2012 © ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 — 2012