РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У БАСЕЙНІ р. ЗАХІДНИЙ БУГ

3.1. Головні проблемні питання та напрямки роботи. Західно-Бузьким басейновим управлінням водних ресурсів визначені головні проблемні питання та напрямки роботи щодо покращання стану поверхневих вод басейну Західного Бугу в межах Львівської області:

Досягнення нормативних значень якості води поверхневих водойм басейну Західного Бугу.Згідно проведеного узагальнення отриманих результатів досліджень якості води поверхневих водойм басейну, встановлено, що якість води р. Західний Буг та його приток не завжди відповідають існуючим нормам. Причиною цього є потрапляння у поверхневі водойми забруднених зворотних вод. Найбільші перевищення зафіксовані у контрольних створах Львівської області. Тому необхідно вирішити питання фінансування заходів по будівництву сучасних очисних споруд, в першу чергу очисних споруд м. Львова.

Проведення заходів по запобіганню підтоплення територій та …
переформуванню берегів р. Західного Бугу.
Русло річки характеризується великою звивистістю, наявністю багатьох островів, значною кількістю ділянок з інтенсивним розмивом берегів, а заплава в багатьох місцях пересічена староріччями, пониженнями, які заростають чагарниками і деревами.Внаслідок цього змінюється швидкість та напрямок течії, відбувається розмив берегів, що спричиняє захаращення русла поваленими деревами і чагарниками, які утворюють на окремих ділянках русла завали і затори. Це зменшує пропускну спроможність русла і при випаданні інтенсивних опадів відбувається різке підняття рівнів води у річці та вихід її на заплаву та викликає підтоплення і затоплення територій.

Оптимізація ландшафтної структури басейнів малих річок.

Важливе місце у покращенні екологічної ситуації у басейні р. західний буг повинна зайняти оптимізація ландшафтної структури басейнів малих річок (за Н.М. Вознюк, 2006) [10].


Показники Зона Лісостепу Зона Полісся
Полтва Рата Солокія Студянка Луга Золотуха Неретва Піщатка
Лісистість, %
оптимальні 18 — 20 40 — 49
фактичні 11,8 26,8 15,5 3,0 12,8 24,6 30,0 29,8
корекція + 6,1 + 2,5 + 15,0 + 5,2 + 15,4 + 10,0 + 10,2
Розораність, %
оптимальні 50 — 54 25 — 30
фактичні 48,8 39,1 43,3 63,0 49,2 35,1 23,7 31,3
корекція — 13,0 — 5,1 — 1,3
Екологічно стійкі території, %
оптимальні 41 — 45 70 — 75
фактичні 61,2 75,8 32,9 31,6 31,8 60,1 72,9 63,9
корекція + 8,1 + 9,4 + 9,2 + 9,9 + 6,1
Сільськогосподарська освоєність, %
оптимальні 65 — 69 51 — 54
фактичні 84,2 71,2 68,5 65,6 73,5 55,1 53,6 59,0
корекція   — 19,2 — 6,2 — 3,5 — 0,6 — 8,5 — 4,1 — 2,6 — 8,0  

Таблиця 3.1.

Оптимізація ландшафтної структури басейнів малих річок [10]