Роль буріння в гірничо-видобувної галузі

Бурінням свердловин називається сукупність робіт з утворення в гірських породах отворів круглого перерізу. Ці роботи виконуються спеціальними технічними засобами, як правило, без доступу людини в середину отворів. Таким чином, процес буріння – один з перших процесів у тривалій історії технічного прогресу, де переважна більшість операцій здійснюється без особистої участі людини.

Значення буріння для народного господарства важко переоцінити. Свердловина є основним і найважливішим каналом для одержання геологічної інформації. Без нього неможливо уявити собі сучасне будівництво, водопостачання, зрошення й осушення, видобуток корисних копалин, особливо таких як вода, нафта і газ. За допомогою буріння проводяться гірничі аварійно-рятувальні роботи, вирішується завдання з охорони навколишнього середовища.

Свердловини можна бурити із земної поверхні, з підземних гірничих виробок …
і природних пустот усередині Землі, з поверхні водойм або з дна водойм, з поверхні Місяця, а в майбутньому – з поверхні інших космічних об’єктів.

Роль бурових робіт величезна. Усі рідкі й газоподібні корисні копалини розвідуються та експлуатуються за допомогою свердловин. При будівництві різних споруд широко застосовується технічні свердловини.

Переваги буріння:

1. Вивчення земної кори на великих глибинах шляхом підйому кернів (зразків порід) з наступним їхнім геологічним та технологічним дослідженням.

2. Буріння свердловин можливо у всіх породах.

3. Можливість повної герметизації, тобто непроникності свердловини, й зручність експлуатації рідких і газоподібних корисних копалин.

4. Висока продуктивність та економічність буріння свердловин порівняно з проходкою гірничих виробок у таких самих умовах.

Недоліки свердловин:

1. Неможливість безпосереднього спостереження стінок свердловини, тобто штучних оголень, одержуваних у результаті буріння, через малий діаметр свердловин.

2. Неповне витягування зразків гірських порід через їхнє стирання і розмив у свердловині.

3. Малий об’єм зразків твердої корисної копалини порівняно з об’ємом, отриманим при проходці гірничих виробок.

4. Викривлення свердловин, тобто відхилення свердловини від заданого напрямку, спотворює уявлення про глибини залягання пластів, їхню потужність і розташування в надрах.