Рішення.


Приймаємо показник політропи m = 1,2 і визначаємо об’ємний к. к. д.:

 

.

 

Визначаємо коефіцієнт подачі компресора:

 

.

 

Розраховуємо продуктивність компресора:

 

Q = λ∙z∙F∙s∙n Q = 0,85∙2∙0,785∙0,52∙0,5∙165 = 27,5 м3/хв.

 

Ентальпія …
стисненого повітря і2 = 79,3 ккал/кг = 3,32∙105 Дж/кг, ентальпія вихідного (атмосферного) повітря і1 = 42,5 ккал/кг = 1,78∙105 Дж/кг.

 

Робота по адіабатичному стисненню повітря:

 

l = і2і1 = 3,32∙105 − 1,78∙105 = 1,54∙105 Дж/кг.

 

Розраховуємо теоретичну потужність при адіабатичному стисненні:

 

кВт.

 

 

Визначаємо потужність, споживану компресором:

 

, кВт.