Про переведенняШтефан В.В.

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «Україна»

НАКАЗ

16.06.2015 № 40-П м. Київ

Про надання відпустки

Штефан Вікторії Віталіївні, методиста кафедри мікробіології Університету «Україна» надати щорічну основну відпустку за робочий період з 7 липня 2014року до 6 липня 2015року тривалістю 24 календарних дні з 1 по 24 липня 2015 року і виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення.

Підстава: графік відпусток

Директор ______________ П.М.Таланчук

З наказом ознайомлена:

16.06.2015 ______________В.В Штефан

 

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «Україна»

НАКАЗ

14.01.2015 № 10-К м. Київ

 

Про переведенняШтефан В.В.


Відповідно до ст. ст. 24, 32 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:
Штефан Вікторію Віталіївну перевести на посаду методиста кафедри мікробіології Університету «Україна», з 14 січня 2015 року, з посадовим окладом 3000 грн. на місяць згідно штатного розпису, звільнивши його з посади помічника методиста кафедри мікробіології Університету «Україна».

Підстава: заява Штефан В.В.

Директор____________ П.М.Таланчук

З наказом ознайомлений:

14.01.2011 ____________ В.В. Штефан

 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

Факультет біомедичних технологій

НАКАЗ

11.05.2015 № 17-К м. Київ

Про призначення на посаду

ПРИЗНАЧЕННЯ

на посади методиста кафедри мікробіології Ільченко А. М. з 9 травня 2015 року з посадовим окладом 3000 (три тисячі) гривень.

ПІДСТАВА: заява Ільченко А. М.

 

Декан факультету біомедичних Мовчан В.О.

технологій

 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

Факультет біомедичних технологій

НАКАЗ

11.05.2015 № 17-К м. Київ

Про звільнення з посади

ЗВІЛЬНИТИ

з посади методиста кафедри мікробіології Петренко О. П. з 25 травня 2015 року з посади окладом 2000 (дві тисячі) гривень.

ПІДСТАВА: заява Петренко О. П.

 

Декан факультету біомедичних Мовчан В.О.

технологій

 

Відкритий міжнародний університет ЗАТВЕРЖУЮ:

розвитку людини «Україна» Ректор

_______________(підпис)

 

11 червня 2015р.

АКТ

11.06.2015 № 2 м. Київ

Перевірка наявності підручників у бібліотеці університету

Підстава: наказ по університету № 9 від 20 травня 2015 року.

Створено комісію у складі:

Голова – завідувач кафедри екології – Сергійчук Н.М

Члени комісії: викладачі – Зелена Г.Б., Руденко О.Г.

Присутні — декан факультету біомедичних технологій Мовчан В. О.

 

У період з 30.05.2015 до 05.06.2015 комісія провела роботу з метою перевірки наявності підручників у бібліотеці університету.

Грунтуючись на результатах названої перевірки, комісія вирішила що наявні всі підручники за списками бібліотеки.

Складено у трьох примірниках:

1-й примірник – бухгалтерії;

2-й примірник – кафедрі;

3-й примірник – факультету.

Голова комісії Сергійчук Н.М

Члени комісії: Зелена Г.Б

Руденко О.Г

Присутні Мовчан В. О.

(падписи)