Порядок встановлення посадових окладів та їх розміри

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади, що підлягають комплектуванню відповідною категорією військовослужбовців, посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних розрядів.

Тарифні розряди за посадами осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом передбачаються у штаті військової частини. При цьому в штаті військової частини тарифний розряд зазначених категорій військовослужбовців для встановлення окладу позначається дробом у чисельнику.

Згідно з дод. № 6 до ПКМУ від 07.11.2007 р. №1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу ” за типовими посадами прапорщиків (мічманів) встановлені такі посадові оклади:

СХЕМА

посадових окладів …
осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

(гривень)

Тарифний розряд Розмір посадового окладу
I 450 — 485
II 485 — 530
III 530 — 565
IV 565 — 605
V 605 — 645
VI 645 — 685
VII 685 — 720
VIII 720 — 740
740 — 760
Х 760 — 800

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади, за якими встановлені посадові оклади від мінімуму до максимуму, конкретні розміри ПО установлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) у межах зазначених розмірів наказом командира військової частини (командирам в/ч- наказами вищих командирів /начальників/) на підставі результатів щорічного оцінювання військовослужбовців.

Посадовий оклад установлюється залежно від загальної оцінки, отриманої за оцінними критеріями. Тим, які отримали загальну оцінку:

"відмінно" або "добре", — максимальний посадовий оклад за посадою;

"задовільно", — середній посадовий оклад, визначений у межах розмірів за посадою. При цьому розмір посадового окладу округлюється до однієї гривні в більший бік;

"незадовільно", — мінімальний посадовий оклад за посадою.

Виплата посадових окладів здійснюється з місяця, наступного за місяцем, в якому прямий командир (начальник) військовослужбовця підписав висновок за результатами оцінювання.

Накази про встановлення посадових окладів військовослужбовцям на підставі результатів щорічного оцінювання видаються в тому місяці, в якому прямий командир (начальник) військовослужбовця підписав зазначений висновок.

Військовослужбовцям, які були призначені на посади в період між проведенням щорічних оцінювань, якщо вони вибули до нового місця служби більше ніж за три місяці до кінця навчального року, посадові оклади встановлюються на підставі результатів останнього щорічного оцінювання.

Військовослужбовцям, які були призначені на посади в період між проведенням щорічних оцінювань, якщо вони вибули до нового місця служби менше ніж за три місяці до кінця навчального року, посадові оклади встановлюються на підставі результатів щорічного оцінювання, проведеного за поточний рік за попереднім місцем служби.

Військовослужбовцям, які вперше призначені на посади, на період до першого оцінювання ПО в межах від мінімуму до максимуму встановлюються за рішенням командира в/ч залежно від складності та обсягу роботи.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що не підлягали щорічному оцінюванню, посадові оклади встановлюються:

тим, які на час складання щорічної оцінної картки перебували в розпорядженні, із дня вступу до виконання обов’язків за посадою (з урахуванням р. VII Інструкції) та до наступного щорічного оцінювання — на підставі результатів останнього щорічного оцінювання;

військовослужбовцям-жінкам, які прибули з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також які перебувають на службі менше року після повернення з відпустки для догляду за дитиною, із дня вступу до виконання обов’язків за посадою (з урахуванням р. VII Інструкції) до наступного щорічного оцінювання — у межах від мінімуму до максимуму за рішенням командира в/ч залежно від складності та обсягу роботи;

випускникам ВВНЗ (ад’юнктури, докторантури) з числа осіб офіцерського складу з дня вступу до виконання обов’язків за посадою (з урахуванням р. VII Інструкції) та до першого щорічного оцінювання — у межах від мінімуму до максимуму за рішенням командира в/ч залежно від складності та обсягу роботи;

випускникам ВВНЗ, які під час навчання не мали офіцерських звань, із дня вступу до виконання обов’язків за посадою (з урахуванням р. VII Інструкції) та до першого щорічного оцінювання — максимальні посадові оклади за цією посадою;

військовослужбовцям, прийнятим (призваним) на військову службу за контрактом (за призовом), із дня вступу до виконання обов’язків за посадою (з урахуванням р. VII Інструкції) та до першого щорічного оцінювання — максимальні посадові оклади за цією посадою. (4.3).

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, посадові оклади за займаними посадами виплачуються з того дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня видання посадовими особами, яким надано право призначення військовослужбовців на посади, наказу по особовому складу про призначення їх на відповідні посади. Дата, коли військовослужбовець став до виконання обов’язків за посадою, визначається у наказі командира військової частини.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади офіцерського складу, з того дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення,виплачуються посадові оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу за цими посадами.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадами, виплачуються:

прийнятим із числа військовослужбовців строкової військової служби — посадові оклади в розмірах за раніше займаними посадами;

прийнятим із числа військовослужбовців, які закінчили військові коледжі, навчальні центри та навчальні підрозділи з підготовки осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, військових навчальних закладів, — мінімальний посадовий оклад за I тарифним розрядом;

прийнятим на військову службу за контрактом — мінімальний посадовий оклад за I тарифним розрядом із дня зарахування до списків особового складу військової частини.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з дня присвоєння офіцерського звання, у тому числі після закінчення військових навчальних закладів екстерном, крім окладів за військовими званнями офіцерського складу, виплачуються:

тим, які на день присвоєння офіцерського звання займають посади офіцерського складу, — оклади, установлені за цими посадами для осіб офіцерського складу в максимальних розмірах, передбачених штатами;

тим, які на день присвоєння офіцерського звання займають посади осіб рядового, сержантського та старшинського складу, що проходять військову службу за контрактом, — мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною офіцерською посадою "командир взводу", а з дня вступу до виконання обов’язків за посадою офіцерського складу, але не раніше дня підписання наказу про призначення, — оклад за цією посадою.

У разі збереження ПО за попередньою посадою про таке збереження зазначається у наказах відповідного командира про призначення.

За особами рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, із числа осіб, віднесених до першої або другої категорії,

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням орг. заходів на посади з меншими ПО, на новій посаді зберігаються ПО за попередньою посадою відповідно до законодавства України.

Військовослужбовцям, які отримують ПО в підвищених розмірах, щомісячні додаткові види ГЗ та одноразові додаткові види грошового забезпечення (крім виплат, установлених п.28.1 та 32.1 Інструкції) виплачуються з урахуванням підвищених окладів.