Порядок виплати окладів за військові звання та їх розміри

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня підписання наказу про присвоєння відповідних звань.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби з присвоєнням офіцерських звань, ОВЗ офіцерського складу не виплачуються.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, прийнятим на військову службу за контрактом, у тому числі із запасу (крім в/вців строкової військової служби, які прийняті на військову службу за контрактом), ОВЗ виплачуються з дня зарахування до списків особового складу в/ч.

ПКМУ від 07.07.07 р. з 01.07.07 р. підтверджені раніше діючі оклади за …
військове звання солдатам (матросам), сержантам і старшинам у наступних розмірах: рядовий (матрос) – 30 грн., старший солдат (старший матрос) – 35 грн., молодший сержант (старшина 2статті) – 40 грн., сержант (старшина 1 статті) – 45 грн., старший сержант (головний старшина) – 50 грн., старшина (головний корабельний старшина) – 55 грн., прапорщик (мічман) – 60 грн., старший прапорщик (старший мічман) – 65 грн.