Податковий облік довгострокових кредитів банку у національній валюті.

 

Надання довгострокових кредитів у національній валюті суб’єктам підприємницької діяльності відповідно до ст. 3 Закону України ‘Про банки і банківську діяльність’ від 20.03.91 р. № 872-XII, зі змінами і доповненнями, є правом виключно банківських установ.

У контексті Закону України ‘Про оподаткування прибутку підприємств’ від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями (далі – Закон про податок на прибуток), кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, в позику юридичній або фізичній особі на певний термін, для цільового використання і під відсоток, іменуються фінансовим кредитом.

При одержанні та погашенні основної суми фінансового кредиту у національній (суми кредиту без урахування відсотків), у …
підприємства не виникають ні валові доходи (згідно з пп. 7.9.1 ст. 7 Закону про податок на прибуток), ні валові витрати (згідно з пп. 7.9.2 ст. 7 Закону про податок на прибуток). Відсутній при цьому і об’єкт обкладення податком на додану вартість (див. пп. 3.2.4 ст. 3 Закону України ‘Про податок на додану вартість’ від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, зі змінами і доповненнями (далі – Закон про ПДВ). Відповідно в декларації про прибуток підприємства та декларації з податку на додану вартість інформація про одержання і повернення основної суми фінансового кредиту не наводиться.

Витрати на сплату відсотків за кредитом відносяться на витрати підприємства відповідно до пп. 5.5.1 ст. 5 Закону про податок на прибуток, яким установлено, що ‘…до складу валових витрат входять будь-які витрати, пов’язані з виплатою або нарахуванням відсотків за борговими зобов’язаннями (в тому числі за будь-якими кредитами і депозитами) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюються у зв’язку з веденням господарської діяльності платника податку’.

У випадку якщо мета залучення кредиту не пов’язана з веденням господарської діяльності, витрати на виплату відсотків до валових витрат не відносяться.

Власне ж факт використання кредитних коштів на цілі, пов’язані з веденням господарської діяльності, обов’язково має бути підтверджено документально, що зазначено в листі ДПАУ від 11.06.99 р. № 8463/7/15-1117.

Розділ третій.

Методика і організація аналізу довгострокових кредитів банку у національній валюті на ВАТ “Візит”