Після вивчення матеріалу теми Ви повинні

предмет і завдання філософії історії;

проблематику філософії історії та особливості її історичного формування;

основні підходи до розв’язання проблем спрямованості та сенсу історії, її скінченності та нескінченності; співвідношення прогресу та регресу, можливі розв’язання проблем суб’єкта та рушійних сил історії; провідні аспекти співвідношення людини та історії; структуру та особливості функціонування духовного життя суспільства.

**° пояснювати конкретними прикладами прояви в розвитку історії елементів прогресу, регресу, руху в замкненому колі та ін.;

^ застосовувати ознаки особи та особистості для пояснення проблеми суб’єкту історії;

■*" знаходити в сучасному суспільстві реальні прояви будови та особливостей функціонування духовних процесів.

основні відмінності процесів людської історії від процесів природи;

які …
саме чинники впливають на хід реальних процесів історії та як їх можна використовувати; чому історичні процеси не можна звести ні до процесів природи, ні до процесів реалізації свідомих людських намірів; як особистісні якості людини впливають на хід історії.

 

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:

18.1. Проблематика філософії історії як напряму філософського знання.

18.2. Поняття історії. Історичний процес як реальність.

18.3. Філософія історії про суб’єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу.

18.4. Людина та історія. Роль особи в історії.