ТВОРЧИЙ ЗАДУМ УРОКУ

як діалогу вчителя з учнями

Мета:оволодіння технологією розроблення задуму уроку на ґрунті діалогічної взаємодії вчителя з учнями; формування установки на творчий підхід до розроб­лення задуму уроку.

Обладнання:відеозаписи уроків, роздатковий дидактичний матеріал: зразки різних варіантів уроків, опубліковані в педагогічній літературі.

Опорні поняття:творчий задум уроку, мета, надзавдання уроку, дидактична мплель VпокV. конгенікятивня забезпеченість Vґюк•V.

Завдання для студентів

і. Підготуватися до співбесіди, опрацювавши рекомендовану літературу.

1.1. Поняття «творчий задум уроку». Прогнозування …
Читать далее ТВОРЧИЙ ЗАДУМ УРОКУ

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ВИМІРАХ ЕСТЕТИКИ

У перекладі з давньогрецької мови слово естетика означає — спри­ймаючи, переживаю (почуваю). Дивосвіт людських почуттів, різнобарв­ний у виявах людської дії, є здебільшого її зумовленням. Здавна вчені помітили нерозривний зв’язок і взаємозумовленість почуттів і потреб людини, про що вже йшлося. Повторімо, щоб наголосити на важливій деталі, характерній для психологічної науки. Був період, коли потреби

1 Див : Рубинштейн С. Л. Основи общей психологии. — М., 1946. — С. 460. 2БожовичА. Й. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 1968. — С. 229.


Читать далее ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ВИМІРАХ ЕСТЕТИКИ

Тема 1.1. Колледж. Структура простого предложения

Как работать над темой:

Тему 1.1. рекомендуется изучать следующим образом:

1. Выполните упражнения 1-3 на повторение правил чтения .

2. Прочтите раздел «Интернациональная лексика» с. и выполните упражнение 11. Интернациональные слова во многих случаях могут быть понятны без помощи словаря. Для этого следует взять в качестве исходного момента не английское звучание этого слова, а его написание латинскими буквами.

3. Проработайте грамматический материал.

а) порядок слов в английском предложении на с.33-37.

б) глаголы to be …
Читать далее Тема 1.1. Колледж. Структура простого предложения

Текст опросника

1. Окружающие люди считают меня уверенным в себе человеком.

2. Перед началом работы я привык анализировать условия, в которых мне необ­ходимо будет работать.

3. При выполнении любой работы я привык оценивать не только ее конечный результат, но и те результаты, которые получаются в процессе работы.

4. Я склонен отказаться от задуманного, если другим кажется, что я начал не так.

5. Даже при выполнении ответственной работы мне не нужен контроль со сто­роны.

6. Я с одинаковым старанием …
Читать далее Текст опросника

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ВИМІРАХ ПСИХОЛОГІЇ

Наприкінці 70-х років XX ст. французький психолог Ж. Піаже вка­зав на одну з особливостей психологічної науки. Вона полягала в поси­леному проникненні психології в математику, фізику, біологію, суспільні

науки Вчений висловив думку про те, що «психологія посідає провідну позицію в системі наук»1

Ця наука досліджує психічні явища, специфічні закономірності їхніх взаємозв’язків та особливості розвитку На думку С Рубінштейна, складні психічні властивості людини утворюють дві основні групи — характе­рологічні властивості і здібності

Характеризуючи структуру як єдність елементів, цілісність …
Читать далее ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ВИМІРАХ ПСИХОЛОГІЇ