Осьові компресори


 

Корпус осьового вентилятора (рис 6) виконаний у вигляді короткого циліндричного патрубка, в якому обертається робоче колесо Повітря рухається прямотоком, т. б. вздовж осі вала Внаслідок прямоточного руху газу і обтічної форми лопаток к. к. д. осьових вентиляторів значно вище, ніж для відцентрових. Осьові вентилятори можуть працювати з реверсуванням, т. б. зі зміною напрямку потоку повітря на зворотний.

Рис. 6. Осьовий вентилятор:


1 — корпус; 2 — робоче колесо.

Осьовий компресор (рис 7) являє собою по суті багатоступінчастий осьовий вентилятор. У корпусі 1 обертається циліндричний ротор 2 з робочими лопатками 8. Робочі лопатки обертаються між закріпленими в корпусі нерухомими лопатками 4, які служать напрямним апаратом для газу при переході його від одного ступеня робочих лопаток до іншої Зазор між лопатками і корпусом незначний (до 0,5 мм),

В осьових компресорах досягається високий к. к. д. і кінцевий надлишковий тиск газу до 6 кгс/см2. Ці компресори мають безпосередній привід від швидкохідних газових турбін.

 

Рис. 7-39. Осьовий компресор:

1 — корпус; 2 — ротор; 3 — робочі лопатки; 4 нерухомі лопатки.

 

Відмінною особливістю вакуум-насосів є високий ступінь стиснення газу. У вакуум-насосі, який створює розрідження, рівне 90% (залишковий тиск р1 = 0,1 кгс/см2 стискає газ до тиску р2 = 1,1 кгс/см2, ступінь стиснення складає:

.

Підвищення ступеню стиску пов’язано зі зниженням об’ємного к. к. д. і продуктивності насоса. Для підвищення об’ємного к. к. д. вакуум-насоси виготовляють з якомога можливо меншим непродуктивним простором.

Поршневі вакуум-насоси відрізняються від поршневих компресорів подвійної дії тільки пристроєм органів розподілу. Замість клапанів ці насоси мають золотник, за допомогою якого проводиться поперемінно всмоктування і випуск газу. При золотниковому розподілі об’єм непродуктивного простору незначний і відсутні втрати тиску, пов’язані з відкриттям клапанів.

Мокрі вакуум-насоси поршневого типу, відсмоктуючі рідину разом з газом, виготовляють з клапанним розподілом. Такі вакуум-насоси працюють з меншим числом оборотів і мають більший, ніж сухі вакуум-насоси, непродуктивний простір, внаслідок чого створюване мокрими вакуум-насосами розрідження є меншим.

Робота адіабатичного стиснення в поршневих вакуум-насосах максимальна при залишковому тиску р1 = 0,324 кгс/см2 від, якщо прийняти наближено тиск стиснення р2 = 1 кгс/см2. Тому двигун для поршневих вакуум-насосів вибирають виходячи з найбільшої споживаної потужності, відповідної вказаному вище значенню р1.

Водокільцеві вакуум-насоси широко поширені в хімічній промисловості. За будовою вони не відрізняються від водокільцевих ротаційних компресорів (див. Рис. 7-34, стор. 229).

Пароструминні вакуум-насоси аналогічні описаним вище струменевим насосам (стор. 214). Вакуум, що створюється одноступінчатим струменевим насосом, не перевищує 90%. Для досягнення більш глибокого вакууму застосовують багатоступінчасті пароструминні вакуум-насоси (рис. 7-40), що складаються з декількох послідовно з’єднаних пароструминних насосів 1, між якими встановлені конденсатори 2. Після кожного ступеня проводиться конденсація пари з парогазової суміші шляхом змішування її з охолоджувальною водою. Таким шляхом усувається витрата енергії на стиск відпрацьованого пара кожної попередньої ступені в наступній.

Рис. 7-40. Пароструминний вакуум-насос:

7-пароструминні насоси; 2 — барометричні конденсатори.