Основні уміння.

1. Розрахувати силову та енергетичну характеристику поля від одноточкового, двоточкового, та дипольного джерела.

2. Виконати графічні побудови характеристик електричного поля.

3. Розрахувати коефіцієнти установок.

4. Представити рисунок установки для виміру позірного опору.

5. Відтворити експериментальну криву ВЕЗ за вихідними даними.

6. Ілюструвати графіки характеристик полів.

7. Ілюструвати діаграму напруги в лінії MN.

8. Провести перевірку оформлення і обчислення в польових журналах.

9. Виконати первину обробку експериментальних вимірів.

10. Побудови графіки фізичного поля.

11. Побудувати графічні матеріали електророзвідки.

12. Представити графічний матеріал, як результат камеральної обробки.

13. Виконати якісне тлумачення матеріалів обробки.


14. Представити висновки обробки польових матеріалів.

 

 

Cтуденти, які не виконали лабораторні роботи і не захистили звіти не допускаються до іспиту!!!!!!!