Операції за лютий місяць минулого року

Показники За плановими цінами За фактичною собівартістю
Залишок готової продукції на 01.02.2005
Надійшло з виробництва

№19

Необхідно:

Проаналізувати наведену виробничу ситуацію, вказати виявлені порушення і сформулювати висновки.

Вихідні дані:

Ревізійна комісія проводить інвентаризацію. Для вирішення виниклих проблем був запрошений її керівник.

Перелік проблем:

1) частина готової продукції надійшла на склад в час проведення інвентаризації …
;

2) існують запасні частини, які ніде не враховані, так як комірник відносить їх до відходів;

3) ревізори перевірили 20 одиниць готової продукції і порівняли результати з даними обліку, яких виявилось 8 од.

4) комірник запропонував завершити інвентаризацію не в п’ятницю, а в понеділок рано;

На подвір’ї підприємства знаходиться велика кількість відходів (приблизно 9 т ). Вартість їх значна з точки зору мети контролю

 

№20

На підприємстві 17.06 м.р. замінено матеріально — відповідальну особу, в зв’язку з чим було проведено інвентаризацію ТМЦ. За результатами інвентаризації встановлено: недостачу матеріалів на 250 грн.(за обліковими цінами), з якої 100 грн. становить природний убуток, розрахований за відповідними нормами.

Після затвердження результатів інвентаризації були зроблені такі записи:

Дт 375 – Кт 20 – 250 грн.

Дт 947 – Кт 375 – 250 грн.

Необхідно :

Обґрунтувати правильність дій бухгалтера, вказати бухгалтерські записи, які слід було зробити на зазначені операції

№21

Розглянути ситуацію з обліку реалізації основних засобів , пояснити суть допущених помилок і вказати, які рекомендації повинен дати ревізор бухгалтеру, щодо правильності відображення ситуації на рахунках бухгалтерського обліку.

Вихідні дані :

Підприємство реалізувало легковий автомобіль ,первісна вартість якого за даними обліку — 21200 грн. ,нарахований знос за час експлуатації — 2000 грн., ціна реалізації включаючи ПДВ — 24000 грн. Дана ситуація в реєстрах бухгалтерського обліку підприємства відображена наступним чином :

Дт 377 – Кт 742 24000 грн.

Дт 131 – Кт 105 2000 грн.

Дт 311 – Кт 377 24000 грн

№22

Необхідно:

Перевірити стан бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. По виявлених порушеннях підготувати запис до акту ревізії. Вказати джерела контролю та коригуючи записи по виправленню допущених помилок.

Дані для виконання:

Під час перевірки по даних первинних документів ревізором встановлено, що на підприємстві 22 липня 2005 року придбано і введено в експлуатацію 10 одиниць нового обладнання . Загальна початкова вартість якого 34,0 тис.грн. станом на 01 листопада 2005 року на рахунку 10 “Основні засоби” обліковується лише 8 одиниць придбаного обладнання на суму 28,9тис.грн.

№23

Необхідно:

Перевірити правильність відображення в обліку операцій з основними засобами і пояснити їх законність або допущенні помилки.

Дані для виконання:

Підприємство ВАТ “Мрія” у листопаді поточного року придбало принтер і почало нараховувати амортизацію з грудня поточного року.

У грудні поточного року підприємство ВАТ “Мрія” придбало комп’ютер разом з мишкою і клавіатурою. Вартість комп’ютера при оприбуткуванні по даних обліку віднесли до складу основних засобів, а мишку і клавіатуру до інших необоротних активів

 

№24

Перевірити правильність нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, зробити висновок і вказати джерела ревізії.

Дані для виконання:

Робітник основного виробництва Петров В.П. хворів з 06 по 24 березня тобто 15 робочих днів. Загальний страховий стаж 6 років. Сума нарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності по даних підприємства – 225грн.

Середньоденна заробітна плата з розрахунку за шість місяців, що передують хворобі склала 25 грн.

№25

Необхідно:

Перевірити операції щодо оплати праці, пояснити їх законність або допущені порушення.