Облік операцій з погашення кредитів та їх пролонгування.

За способом погашення розрізняють кредити, які погашаються: 1) водночас загальною сумою і 2) в розстрочку, тобто частинами суми. Спосіб погашення визначається, як правило, при структуризації позики. Кредитний працівник на основі вивчення прогнозу руху грошових потоків, що поданий клієнтом, спільно з ним визначає найбільш прийнятний спосіб погашення. Якщо обрано спосіб погашення в розстрочку, кредитний працівник складає графік погашення кредиту і розраховує суми до погашення основного боргу та відсоткові платежі по кожному строку.

Строки і суми погашення основного боргу відображаються в строковому зобов’язанні, яке надає клієнт при отриманні кредиту і на основі якого бухгалтер-операційник контролює погашення кредиту з боку клієнта. Бухгалтер щоденно проглядає картотеку і добирає зобов’язання, за якими настав строк погашення. Джерелом погашення кредиту …
виступають власні кошти клієнта.

Розглянемо облік операцій з погашення кредиту:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Кредит погашається у встановлений строк у повній сумі:    
а) за меморіальним ордером кошти списуються з розрахункового рахунку; Поточний рахунок №2600 Позичковий рахунок
б) списується у витрати строкове зобов’язання; Контррахунок №9910 Інші цінності та документи №9819
в) вилучається зі сховища кредитна угода; Контррахунок №9910 Інші цінності та документи №9819
г) вилучається зі сховища угода застави; Контррахунок №9910 Інші цінності та документи №9819
д) заставлене майно повертається клієнту; Застава, за якої предмет застави передається банку №9501 Контррахунок № 9900
е) списується отримана гарантія за кредит Прості гарантії, що отримані від клієнтів № 9031 Контррахунок № 9900
Кредит погашається кредитом іншого банку (платіжним дорученням) Коррахунок у НБУ № 1200 або Позичковий рахунок
Коррахунокв іншому банку №1500
3. Фізична особа погашає позику шляхом:    
а) внесення готівки в касу банку;   б) перерахуванням з вкладу Банкноти та монети в касі банку № 1001 Депозитний рахунок Позичковий рахунок   Позичковий рахунок

 

У випадку повного погашення кредиту, включаючи відсоткові платежі, банк повертає позичальнику цінності, цінні папери, які були прийняті у заставу. Такі операції виконуються з дозволу керівництва банку.

Кошти на погашення кредиту з інших банків перераховуються або з використанням платіжного доручення, оформленого позичальником, або вимогою-дорученням, яке оформляє банк-кредитор. Строкове зобов’язання або зведене зобов’язання вилучається у витрати лише при їх погашенні у повній сумі. Якщо погашення здійснюється частково, то на звороті робиться позначка про суму та дату платежу, а зобов’язання залишається у картотеці і не підлягає списанню на витрати.

При прийнятті рішення щодо пролонгування кредиту складається додаток до кредитної угоди, і клієнт замінює строкове зобов’язання на зобов’язання з новими строками погашення.

Облік операцій з пролонгування кредиту:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Пролонгована заборгованість за кредит згідно з доповненням до кредитної угоди Пролонгована заборгованість за кредитами Позичковий рахунок з обліку строкової заборгованості
Списання у витрати строкового зобов’язання з початковими строками №9910 №9819
3. Оприбуткування в картотеку строкового зобов’язання з новим строком погашення №9819 №9910

 

При настанні строку погашення кредиту і відсутності у клієнта достатньої суми коштів для його погашення уповноважені підрозділи банку починають проводити роботу з проблемними кредитами.

У день визначеного строку погашення частина непогашеної або непогашена заборгованість за кредитом переноситься на рахунок прострочених позик. При цьому на основі меморіального ордеру здійснюється запис:

Д-т рахунку з обліку простроченої заборгованості;

К-т позичкового рахунку.

У випадку забезпечення кредиту заставою майна банк отримує право на заставлене майно. Якщо майно знаходиться у заставника, він •зобов’язаний передати його на відповідальне зберігання в банк. При цьому здійснюються наступні проводки за позабалансовими рахунками:

1) Д-т— 9500; 2) Д-т—9900:

К-т — 9900; К-т — 9501
і списується з позабалансового рахунку акт передачі заставленого майна:

Д-т— 9910;

К-т—9819.

В аналітичному обліку до позабалансових рахунків № 9819,9500, 9501 ведуться картки обліку застави, забезпечення. З метою звіряння наявності цінностей, документів, цінних паперів у сховищі та даних обліку щокварталу повинна здійснюватися інвентаризація за позабалансовими рахунками.

загрузка…

Після реалізації заставленого майна і надходження виручки банк складає наступні проводки:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Надходження виручки за реалізовану заставу на коррахунок банку Коррахунок у БУ№1200 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку № 2909
Скерування виручки на погашення простроченої заборгованості за основний борг № 2909 Рахунок з обліку прострочених позик
3. Якщо сума виручки перевищує розмір основного боргу, різниця скеровується на погашення прострочених відсоткових платежів за кредит № 2909 Рахунок з обліку прострочених доходів за кредитами
4. Невикористана сума виручки повертається на поточний рахунок клієнта № 2909 Розрахунковий рахунок № 2600
         

 

Періодично, один раз на місяць або квартал, банк повинен аналізувати якість кредитного портфеля. Підлягає інвентаризації та аналізу заборгованість за кредитами, яка обліковується на рахунках прострочених позик з метою виявлення сумнівної. Остання підлягає перенесенню на рахунок з обліку сумнівної заборгованості.

Трансформація заборгованості оформляється проводкою:

Д-т “Сумнівна заборгованість за кредитами”;

К-т “Прострочена заборгованість за кредитами”. Таким чином, на рахунках з обліку сумнівної заборгованості обліковується заборгованість за кредитами, повернення яких на сьогодні майже неможливо.