Облік акцій підприємства

Відомо, що саме Акціонерне Товариство (АТ) — власник майна, переданого йому засновниками й акціонерами як внесок до Статутного Фонду (далі СФ), і доходів, отриманих у результаті його статутної діяльності. При цьому госптовариство акціонерного типу відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном. Однак й акціонери не залишаються осторонь:

— по-перше, цей статус дає їм право на частку прибутку госптовариства, на участь у його керуванні, а також інші права, передбачені законодавством і статутом АТ;

— по-друге, вони відповідають за зобов’язаннями товариства в межах належних їм акцій (ст. 24 Закону № 1576). Ті акціонери, які не заплатили повністю за свої акції, також відповідають за зобов’язаннями товариства в межах несплаченої їх частини, якщо подібне передбачено …
статутом АТ.

Нагадаємо, що акції АТ мають бути сплачені:

1) при його створенні — у строки, встановлені зборами акціонерів, але не пізніше року з дати реєстрації товариства;

2) при додаткових емісіях — у строки, зазначені в рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням СФ. Якщо протягом 3-х місяців після названих вище строків знайдуться акціонери, які не компенсували повної вар­тості акцій, товариство вилучає їх у таких недбайливих інвесторів і пропонує акції для повторного продажу.

Як правило, в статуті АТ повинно обговорюватися практично все, що може зачіпати інтереси такого товариства і його ак­ціонерів.

Зокрема, у ньому потрібно назвати не тільки види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість і співвідношення акцій різних видів, але й описати порядок їх сплати (коштами, у т. ч. інвалютою, цінними па­перами, майном або майновими правами), а також грошової оцінки інвестицій. Ще в статуті відображають механізм збільшення і зменшення СФ АТ, відповідальність АТ за невиконання передбачених зобов’язань із викупу акцій, строки і порядок виплати дивідендів.

ВАТ, наприклад, може випускати акції різних типів: прості іменні, прості на пред’явника, привілейовані іменні, привілейовані на пред’явника. ЗАТ — тільки іменні (прості та привілейовані). Цей курс не вивчає, в чому їх відмінності, оскільки наше завдання — розглянути бухгалтерський облік операцій із первинного й додаткового випуску (емісії) акцій, викупу останніх з метою анулювання або повторного продажу. А він однаковий для всіх вище перелічених типів акцій, незважаючи на форму їх випуску (документарну чи бездокументарну).