Насилля

План

Q Тема 6: Трансформація конфлікту ненасильницькими методами

Вопросы для обсуждения

Отступление 2: Стандартизация в программной индустрии

Стандартизуются языки программирования, форматы данных (файлов, сообщений), интерфейсы операционных систем и системных ПП и протоколы компьютерных сетей.

Виды стандартов: де-факто (стандарт лидирующего производителя, напр. DXF), стандарты консорциумов производителей (OSF,..), общественных (IEEE, W3,…), государственных (ANSI,…) и международных (ISO, MKTT) организаций.

 

Наиболее болезненный — процесс стандартизации различных API. Чтобы сделать его более упорядоченным, появилось движение Открытых Систем — в основном для Unix-платформ. Термин "Открытая" понимается в нескольких смыслах:

· Открытая для подключения, стыкуемости и переносимости …
приложений

· Общедоступная: открытые, публикуемые спецификации

· Открытый, демократический согласительный процесс стандартизации

(не путать с движением Открытых Исходных Текстов — на базе Linux.)

 

Примеры открытых стандартов:

OSI (Open Systems Interconnection) — 7-уровневая модель протоколов вычислительных сетей (ISO, 1980 г.)

POSIX (Portable Operating System Interfaces) — стандартный Unix (IEEE, 1992 г.)

 

Примеры эксплуатации термина "открытый": Open GL (SGI, 1993), ODBC (Open Database Connectivity; Microsoft, 1991).

Вопросы 11-12.

 

 

1. Предложите идею алгоритма преобразования любой блок-схемы в структурную, т.е. решающего ту же задачу, что и метод Ашкрофта-Манна.

2. Почему язык ассемблера не структурен в принципе ? Каким образом возможно (и делается) его превращение в структурный язык?

3. Каковы функции современной системы программирования, например, MS C++ ?

4. Каков наилучший русский эквивалент термина interface ?

5. Почему язык программирования нельзя считать интерфейсом, а входной язык системы программирования — можно ?

6. Перечислите стандартные элементы (свойства, правила) интерфейса мыши в Windows-подобных продуктах.

7. Интерфейс командной строки в последние годы повсеместно сменился на графический UI. Назовите другие современные продвинутые формы UI.

8. Почему излишнее знание сторон интерфейса друг о друге вредно ?

9. В чем польза лаконичности И ? Какие черты современных UI ей способствуют ?

10. В чем, по-вашему, заключается этимология (происхождение слова) термина «протокол» ?

11. Почему стандарты считаются одновременно двигателем и тормозом прогресса?

12. Приведите примеры известных вам стандартов в области Software.

 

  1. Загальний огляд підходу. TRANSCEND.
  2. Теорія насилля Й. Гальтунга.
  3. Діалогічний метод трансформації конфлікту.

 

    Якщо не влада, то насилля.   Насильницька культура¬   Спостереження Гальтунга про те, що сьогодні ми маємо шизофренічну культуру, яка визнає індивідуальне насилля, як злочин, а насилля від імені статі, покоління, класу, чи раси і , звичайно, нації та держави як виправдане, навіть славне. Традиційний підхід передбачає застосування обіцянок/погроз, тиску, залякувань і т. д. Основними учасниками є “дипломати” верхівка, переговори відбуваються за закритими дверима, без участі громадськості. Рішення оголошується згодом. (Зустрічі Кучма – Путін – Ялта, Дніпропетровськ).   1)Конфлікт
  1. Цілі
  2. Несумісні цілі ® призводять до протиріччя ® проблема
  3. Нереалізовані цілі ® незадоволення (фрустрація)

 

  1. Незадоволення може викликати агресію

  внутрішню (у формі негативної зовнішню (вербальне/ психічної настанови) – фізичне насилля ненависть, злобу  

  1. Ненависть і насилля можуть спрямовуватись проти тих, хто заважає досягненню мети
  2. Насилля спричиняє шкоду і завдає болю (фізичного, емоційного), також самому собі
  3. Якщо насилля зустрічається з насиллям з іншого боку ® розвивається по спіралі, вибухає з новою силою. Таке насилля перетворюється в мета конфлікт (подібно до метастаз в ракових пухлинах).

  Конфлікт = ставлення + поведінка + проблема   Конфлікт можна поділити на три фази: до насилля, під час насилля, після насилля.   мир

 
 

І До насилля: заперечує термін “попередження”. Конфлікт сам по собі є важливою подією, щоб привернути увагу.

Завдання на цій фазі – трансформувати конфлікт, підійти до вирішення проблеми, не допустити виникнення насилля. Нездатність трансформувати конфлікт – призводить до насилля.

На діаграмі визначено 4 проблемні напрямки на яких слід фокусувати увагу:

 

н. структура (репресія, експлуатація, відчуження)

н. діячі. (схильні до застосування насилля) – почуття вищості, доблесті, ствердження за рахунок інших

н. культура (виправдовує насилля)

загрузка…