Моніторинг якісного стану поверхневих вод в басейні р. Західний Буг

У наш час велике значення має проведення оперативного та ефективного моніторингу оцінки якості поверхневих вод, зокрема в басейні р. Західний Буг. Це пов’язано, насамперед, із значним ступенем екологічної напруги у басейні, зокрема з надходженням у водойми недостатньо очищених та неочищених господарсько–побутових, дощових і промислових стічних вод, поверхневого стоку з сільськогосподарських угідь.

Для отримання адекватної і достовірної інформації та прийняття відповідних управлінських рішень, при проведенні моніторингу якості поверхневих вод річкових систем перш за все необхідний басейновий підхід, а також зусилля всіх зацікавлених сторін – суб’єктів моніторингу.

Отримання такої інформації сприятиме:

— оцінці дій (в контексті розміру капіталовкладень, необхідних для реалізації екологічних заходів та програми охорони вод), здійсненню контролю доцільності отримання …
і використання фінансових коштів на їх реалізацію;

— аналізу процесів, що відбуваються в басейні і створенню можливості прийняття державних рішень у справі використання поверхневих вод та їх належної охорони;

— прогнозуванню якісних і кількісних змін водних ресурсів у річковому басейні;

— оцінці впливу вмісту у поверхневих водах особливошкідливих речовин;

— виявленню та оцінці природних та антропогенних факторів, що впливають на якість вод;

— накопиченню даних, які дозволять визначити стратегію охорони вод і покращання їх стану.

Безпосередньо моніторинг якості поверхневих вод на території басейну р. Західний Буг здійснюють 2 вимірювальних лабораторії, які є структурними підрозділами обласних управлінь водного господарства (лабораторії Львівського облводгоспу та Волинської гідрогеолого-меліоративної партії Волинського облводгоспу, м.Ковель).

На сайті Західно-Бузького басейнового управління водних ресурсів / http://zbbuvr.gov.ua/Department/Statut.html/ у рубриці «Басейн» приведений приклад помісячної динаміки зміни рівнів води по кожному гідрологічному посту в басейні річки Західний Буг (рис.2.1.)

Контроль якості води за здійснюється на 13-ти створах у басейні річки Західний Буг, де проводиться гідрохімічний аналіз (рис.2.2.). Спостереження за якісним станом поверхневих вод здійснюються на 1 водосховищі (Добротвірське, Львівська область), 4 річках (Луга, Ягодинка у Волинській області, Рата у Львівській області, Західний Буг у обох областях).

На протязі 2013 року всього по басейну Західного Бугу було відібрано 52 гідрохімічних проби, виконано 1396 аналізів, що є більшим, ніж у 2012 році.

В рамках радіаційного моніторингу спостереження за вмістом радіоактивних речовин (Cs-137, Sr-90) у поверхневих водах басейну Західного Бугу році проводились на 4-ох створах спостережень в межах Львівської області. Всього у 2013 році було відібрано 20 проб та виконано 28 вимірювань.

Використовуючи методику та результати вимірювань якості поверхневих вод лабораторіями Волинського та Львівського облводресурсів, була проведена екологічна оцінка якості поверхневих вод за відповідними категоріями в басейні Західного Бугу.