ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Нормативні документи:

Концепція національного виховання // Рідна школа. — 1995. — №6.
– С. 3-8.

Національна доктрина розвитку України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – № 29. – С.4–6.

Національна програма виховання молоді в Україні // Книга класного керівника : довідково-методичне видання / упоряд. С.В. Кириленко, Н.І. Косарева. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.

Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України: Програма : Затверджено МОН України / Наказ № 1133 від 17.12. 2007. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 80 с.

 

Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи, складений доц. Друзь …
З.В., Під Грифом МОН України:

Друзь З.В. Термінологічний словник з теорії та методики виховання / З.В. Друзь. – 2-е вид. стер. – К., 2010. – 147 с.

Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі / З.В. Друзь. – 2-е вид. стер.– К., 2009. – 260 с.

Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. — Т. 1: Загальні питання теорії і методики виховання особистості у контексті кредитно-модульної системи підготовки фахівця : Навч.-метод. видання / З.В. Друзь. – Київ, 2008. – 656 с. — (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи)

Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. — Т. 2.: Ч. 1: Методична конкретика основних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.-метод. видання / З.В. Друзь. – Київ, 2008. – 525 с. — (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи)

Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. — Т. 2. : Ч. 2: Методична конкретика пріоритетних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.-метод. видання / З.В. Друзь. – Київ, 2010. – 737 с. — (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи)

Методичні рекомендації до окремих занять і тем курсу:

Методика виховної роботи : Методичні рекомендації щодо викладання курсу за кредитно-модульною системою / З.В. Друзь, Н.І. Зеленкова, О.О. Лаврентьєва; ред. Л.В.Кондрашова. – Кривий Ріг : КДПУ, 2006. – 102 с.

Довідник вожатого дитячого оздоровчого табору / Н.В. Долгая. — Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. — 250 с.

Кондрашова Л.В. Формирование эмоциональной культуры старшеклассников средствами учебно-воспитательного процесса / Л.В.Кондрашова, Л.Е.Соколова. – Кривой Рог, 1994. – 80 с.

Методика виховної роботи з використанням народних традицій : Методичні рекомендації /укл. Л.Є.Соколова, І.В. Соколова. – Кривий Ріг : КДПУ, 2000. – 50 с.

Методика проведения подвижных игр (методические рекомендации) / сост. Л.Е. Соколова. – Кривой Рог : КГПИ, 2000. – 45 с.

Методичні рекомендації щодо проведення літньої педагогічної практики студентів ІІІ курсу / авт.-укл. Н.В.Долгая. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – 64 с.

Методичні рекомендації із проведення просвітницької роботи щодо безпечної поведінки у контексті ВІЛ/СНІД / [О. П. Крупський, О. О. Лаврентьєва]. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. — 36 с.

Организация работы по формированию ответственного отношения школьников к учению в классном коллективе (методические рекомендации в помощь классному руководителю) / авт.-сост. В.К.Буряк, Л.В.Кондрашова, Г.Б.Штельмах, Ю.В.Рева, Г.А.Ромная. – в 2-х ч. – Кривой Рог : КГПИ, 1990.

Пермяков О.А. Рухливі ігри в групі продовженого дня / О.А.Пермяков. — Кривій Ріг: КДПУ, 2007. — 120 с., іл.

Формирование ответственного отношения школьников к учебному труду в процессе уроков и воспитательной работы по предмету (методические рекомендации) / авт.-сост. В.К.Буряк, Л.В.Кондрашова, Г.Б.Штельмах, Ю.В.Рева, Г.А.Ромная. – Кривой Рог : КГПИ, 1990. – 45 с.

Формы взаимодействия семьи и школы в нравственном воспитании школьника (методические рекомендации) / сост. Л.В.Кондрашова, Л.Е.Соколова, О.В.Щекина. – Кривой Рог : КГПИ, 1998. – 41 с.

Формы и методы совместной работы семьи и школы по подготовке старшеклассников к семейной жизни (методические рекомендации) / Е.Я. Сычева, Л.Е. Соколова. – Кривой Рог : КГПИ, 1990. – 45 с.

Шевченко П. І.Трудове виховання в історії розвитку школи: курс лекцій / П.І. Шевченко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2009. – 178с.