Література

1. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” .

2. Закон України “Про державну податкову службу в Україні”.

3. Інструкція про проведення ревізій і перевірок Державною контрольно-ревізійною службою в Україні: Затв. наказом ГКРУ

4. Бутинець Ф.Ф.,Бардаш Н.М., Малюга Н.І., Контроль і ревізія, Житомир,

5. Бутинець Ф.Ф., “Аудит і ревізія підприємницької діяльності”, Житомир: ПП “Рута”,

6. Усач Б.Ф. ”Контроль і ревізія” – К.: Знання-Прес,