ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Методика використання підручника, картографічних та статистичних матеріалів на уроках економічної і соціальної географії світу

Мета:закріпити знання про засоби навчання географії та прийоми роботи з ними на уроках в старшій школі; сформувати вміння використовувати текстові та позатекстові компоненти підручника, картографічні та статистичні матеріали на уроках економічної і соціальної географії світу.

Обладнання:навчальні програми з географії, шкільні підручники, атласи для 10-го класу.

Хід заняття

Теоретичний блок

1. Поняття „засоби навчання”. Класифікація засобів навчання географії.

2. Функції засобів навчання.

3. Підручник як основний засіб навчання географії. Функції підручника. Вимоги до сучасних підручників.

4. Прийоми роботи учнів з підручником в старших класах.

5. Карта …
як засіб навчання географії. види карт. Функції карт.

6. Прийоми роботи з картами на уроках економічної і соціальної географії світу.

7. Статистичні матеріали на уроках економічної географії світу: функції, види.

8. Таблиці: види, значення, принципи побудови та прийоми роботи на уроці.

9. Схеми: значення, види, переваги та прийоми роботи.

10. Графічні матеріали на уроках географії: види, принципи побудови, прийоми роботи.