Кредитні відносини мають сприяти подоланню економічної кризи в Україні і забезпечувати розвиток вітчизняного товарного виробництва.

ВСТУП.

Побудова ринкової економіки на Україні нерозривно пов’язана з реформуванням кредитних відносин.

Кредит і кредитні відносини є невід’ємною складовою економічної системи України. Сфера кредитування безпосередньо пов’язана з потребами розвитку національного виробництва. Знаходячись у центрі сучасного грошово-фінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарських суб’єктів, кредит опосередковує зв’язки між державою, банком, товаровиробниками і населенням.

Кредитні відносини мають сприяти подоланню економічної кризи в Україні і забезпечувати розвиток вітчизняного товарного виробництва.

Кредитні відносини банків з підприємствами э однією з найпоширеніших форм кредитної ланки України.

Аналіз кредитів банку і керування використовуванням кредитів є одним з найважливіших питань у складному процесі керування підприємством. Воно містить у собі розрахунок часу звертання кредитів (кредитний цикл), аналіз кредитного потоку, …
його прогнозування, визначення оптимального рівня кредиту, складання графіку погашення кредиту і т.п.

У ринкових умовах будь-який капітал, вкладений у чи підприємство фірму, розглядається як зайнятий, по якому потрібно виплачувати відсоток. Якщо навіть підприємець вкладає свій власний капітал, він усе рівно, щоб не потерпіти збитків, повинний врахувати у своїх витратах відсоток на капітал, не менший того, який міг би бути отриманий, якби цей же капітал був би їм представлений кому-небудь у довгостроковий кредит. Цим відсотком звичайно і керуються при (проектуванні) створенні підприємств і інших об’єктів у ринкових умовах, порівнянні варіантів і виборі найвигіднішого з них. Крім відсотка, який представляє собою частку банкіра, як би “ціну капіталу”, враховується і можливість одержання підприємницького доходу, прибутку. Тут багато чого залежить від конкретних умов даного виробництва: наявності забезпеченого збуту, постачання сировиною, паливом і енергією, ступеня використання робочої сили.

Предмет дослідження:облік довгострокових кредитів банку в національній валюті ВАТ Візит.

Об’єкт дослідження:бухгалтерський облік, процеси щодо автоматизації бухгалтерського обліку на ВАТ “Візит”.

Мета роботи:Дослідити на прикладі ВАТ Візит облік та аналіз довгострокових кредитів банку, їх вплив на діяльність підприємства.

Актуальність теми:У ринкових умовах будь-який капітал, вкладений у чи підприємство фірму, розглядається як зайнятий, по якому потрібно виплачувати відсоток. Якщо навіть підприємець вкладає свій власний капітал, він усе рівно, щоб не потерпіти збитків, повинний врахувати у своїх витратах відсоток на капітал, не менший того, який міг би бути отриманий, якби цей же капітал був би їм представлений кому-небудь у довгостроковий кредит. Цим відсотком звичайно і керуються при (проектуванні) створенні підприємств і інших об’єктів у ринкових умовах, порівнянні варіантів і виборі найвигіднішого з них. Крім відсотка, який представляє собою частку банкіра, як би “ціну капіталу”, враховується і можливість одержання підприємницького доходу, прибутку. Тут багато чого залежить від конкретних умов даного виробництва: наявності забезпеченого збуту, постачання сировиною, паливом і енергією, ступеня використання робочої сили.