Код ответа ПБУ

ПБУ

1- вариант

Текст вопроса/варианты ответа Санимгуль
Бухгалтерлік есептіліктерінің элементтерінің әдістері:
А) Бухгалтерлік шоттар
В) Зейнетақы
С) Есептік регистрлер …
Д) Корреспонденция
Е) Құжаттау
F) Әкімшілік
G) Екі жақты жазу
Шығындар:
А) Ресурстарды есептен шығаруға алып келеді
В) Капиталдың азаюына алып келеді
С) Есептік кезең ішіндегі экономикалық пайданың азаюы
Д) Есептік кезең ішіндегі экономикалық пайданың кобеюі
Е) Активтердің құрамынан есептен шыгарганнан кейін қалады
F) Активтердің жылыстауы немесе азаюы немесе міндеттемелердің пайда болуы
G) Активтердің көбеюі немесе міндеттемелердің азаюы
Активтер баланста қалай көрініс табады:
А) Айналым қаражаты және міндеттемелер
В) Меншікті капитал және міндеттемелер
С) Өткен уақиғалар нәтижесінде кәсіпорын бақылайтын, болашақта экономикалық пайда табу мақсатында күтілетін ресурстар
Д) Өзгеде есептіліктер
Е) Барлық шаруашылық қаржылар түрлері
F) Мүліктің түрлері бойынша
G) Негізгі және айналым қаражаттары
Бухгалтерлік қарапайым жазулар дегеніміз:
А) Бір шот дебеттеледі және екінші шот кредиттеледі
В) Бір шоттың дебеті басқа шоттың кредитімен байланыстырылады
С) Бір шоттың дебеті кредитің бірнеше шоттарымен байланыстырылады
Д) Бір шоттың дебеті басқа екі шоттың дебетімен байланыстырылады
Е) Бір шоттың кредиті басқа екі шоттың дебетімен байланыстырылады
F) Екі шот дебеттеледі және бір шот кредиттеледі
G) Бір шоттың дебеті мен басқа шоттың кредиті туралы жазба беріледі
Есептік кезең:
А) Шаруашылық операциялардан қаржылық есеп беруге дейінгі есептілік үдерісінің жүйелілік кезеңі
В) Шаруашылық операцияларды тіркеуден бастап бухгалтерлік балансты құруға дейінгі есептілік үдерісінің жүйелілік кезеңі
С) Шаруашылық операцияларды талдаудан бастап қаржылық есептілікті құруға және шоттарды жабуға дейінгі есептілік үдерісінің жүйелілік кезеңі
Д) Бастапқы құжаттардан қаржылық есептілікті құруға дейінгі есептілік үдерісінің жүйелілік кезеңі
Е) Қаржылық есептілікті жасағанға дейін
F) Шаруашылық операцияларды тіркеу және шоттарды жабу, қаржылық есептілікті дайындау мен құру есептілік үдерісінің жүйелілік кезеңі
G) Шаруашылық операцияларды талдаудан бастап ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептілікті құруға дейінгі есептілік үдерісінің жүйелілік кезеңі
Жоспардан тыс түгендеуді қай уақытта жүргізіледі:
А) Меншік иесі ауысқан жағдайда
В) Бақылаушы органдардың рұқсатымен
С) Күн сайын
Д) Алдын ала айқындалған мерзімінде
Е) Ай сайын
F) Жоспарға сәйкес
G) Өрттен кейін
Кассадан қолма қол ақша берілуі рәсімделеді :
А) Төлем тапсырмасымен
В) Кіріс кассалық ордерімен
С) Директор жарлығымен
Д) Шығыс кассалық ордерімен және төлем ведомостімен
Е) Кассалық кітабын толтырумен шығыс кассалық ордері
F) Шығыс кассалық ордерімен
G) Төлем талабы
Қабылдаумен байланысты міндеттемелер шотында есепке алу үшін арналған алғашқы құжаттар:
А) Төлеуге арналған шот
В) Төлем тапсырмасы
С) Банк көшірмесі
Д) Орындалған жұмыстардың актісі және жөнелтпе құжат
Е) Счет-фактура, жөнелтпе құжат
F) Төлем талабы
G) Жалпы қарыз саммасымен счет-фактура, орындалған жұмыстардың актісі
Босалқы қорлардың есебінің карточкасы:
А) Синтетикалық есептің мәліметтерімен аналитикалық есептің мәліметтерін үйлестіру үшін қолданылады
В) Материалдарды шығындардың бағытталуы бойынша үлестіру үшін қолданылады
С) Материалдық бөлімінің бухгалтерімен жүргізіледі
Д) Қоймадағы босалқылардың қозғалысы туралы есептілік қолданылады
Е) Бас бухгалтермен жүргізіледі
F) Материалды-жауапты тұлғамен жүргізіледі
G) Материалдардың әр түріне бөлек ашылады
Негізгі құралдарды амортизациялық есепке алу кезінде корреспонденция құралады :
А) Д 7210 К 2420
В) Д 7010 К 2420
С) Д 2410 К 2420
Д) Д 2420 К 6220
Е) Д 7410 К 2410
F) Д 8410 К 2420
G) Д 7110 К 2420
Материалдық қорларды алғаны үшін жабдықтаушы мердігермен есеп айырысты:
А) Д-т 1210 К-т 3310
В) К-т 1030 Д-т 3310
С) Д-т 1320 К-т 3310
Д) К-т 1030, 1050 Д-т 3310
Е) Д-т 3310 К-т 1050
F) Д-т 1030 К-т 3310
G) Д-т 3310 К-т 1030
Капитал:
А) Алдағы уақыттағы шығыстар
В) Салымдар және и жарналар
С) Негізгі құралдар
Д) Эмиссиялық кіріс
Е) Бөлінбеген пайда
F) Банктердің қарыздары
G) Ақша қаражаттар
Қаржылық есеп беру:
А) бекітілген формаға сәйкес құрылган бухгалтерлік есеп мәліметтерінің негізінде кәспорынның шаруашылық қызметі бойынша мүліктік және қаржылық есептілік көрсеткіштерінің жүйесі
В) Баланс, пайда мен залал туралы есептілік
С) Бекітілген формаға сәйкес есеп беру мерзімінің ішінде орындалған жұмыстар нәтижесінде құрылған бухгалтерлік есеп мәліметтерін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі
Д) Шаруашылық қызмет нәтижесінде Бекітілген формаға сәйкес бухгалтерлік есеп мәлеметтерінің негізінде құрылған Кәсіпорынның меншігінің және қаржылық есептілігінің бірегей жүйесі
Е) Пайда мен залал, міндеттеме бойынша Бухгалтерлік есептің жүйелендірілген ақпараттары
F) Ұйым меншігін талдау және басқару мақсатында олардың жағдайын жалпыландыру және жүйелендіру
G) Жылдық мәлімет негінде жасалған есептілікті сыртқы пайдаланушыларға ұсыну
Қаржылық есептілікті ұсынуды дайындауға жауапты тұлға бұл:
А) Басқарушы
В) Компанияның бас акционері
С) Материалды бухгалтер
Д) Бас бухгалтер
Е) Директорлар кеңесі
F) Барлық бухгалтерия
G) Бұны дайындайтын тұлға
Мүлікті түгендеу, шаруашылықтың қандай да бір түрін қамту амалы ретінде, мысалы, тек материалды және тек жабдықтаушылармен есеп айырысу және т.б.:
А) Кенеттен
В) Толық
С) Негізгі
Д) Ішінара
Е) Іріктеме
F) Қосымша
G) Толық емес
Міндеттемелер:
А) Қызметті көрсетуге бағытталған ресурстар
В) Ресурстардың есептен шығуына алып келеді
С) Өткен уақиғалардан пайда болады
Д) Активтердің құрамынан есептен шыгарганнан кейін қалады
Е) Капиталдың азаюы
F) Біртектес операциялардың жиынтығы
G) Кәсіпорынның міндеттері
Баланстың қорытынды сомасының азаюына әсерін тигізетіндер:
А) Ағымдағы банк шоттан зейнетақы аударғанда
В) Еншілес ұйымдардан негізгі құралдар түскен уақытта
С) Жұмыскердің зейнетақысынан есеп берілетін соманың қалдығын устап қалуы
Д) Негізгі өндірістегі жұмыскерлерге зейнетақы толемдерін есептеу
Е) Есеп берілетін сома бойынша жабдықтаушылар алдындағы берешекті өтеу
F) Есеп айырысу шотынан кассаға ақша қаражаттар келіп тусуі
G) Жабдықтаушылардан тауарлар келіп тусуі
Типтік шот жоспарының есебі:
А) Топтастыру, жүйелілік, шаруашылық операциялар туралы ағымдағы ақпараттарды жинау
В) Шаруашылық операцияларды топтастыруға, жүйелікке келтіруге, ағымдағы ақпараттарды жинауға және құралу көздеріне арналған
С) Қаржылық есептілік ағымдағы элементтерін бейнелеп көрсету және таптастыруға арналған
Д) Синтетикалық, аналитикалық шоттардың және субъектілердің жиынтығы
Е) Есептілікте қолданылатын барлық аналитикалық шоттардың тізімі
F) Аналитикалық және баланстан тыс шоттар жиынтағы
G) Бухгалтерлік есептіліктің синтетикалық көрсеткіштері жалпы номенклатураның классификаторы
Айналым ведомості тең болуы тиіс:
А) Тек активтік шоттың соңғы қалдығы
В) Дебет және кредит бойынша соңғы қалдық
С) Дебет және кредит бойынша айналымының нәтижесі
Д) Активті шоттардың нәтижесі
Е) Пассивті шоттарының айналымының нәтижесі
F) Активтер, міндеттемелер және капитал
G) Дебет және кредит бойынша бастапқы қалдық
Құжат айналымы деген:
А) Жиынтық құжаттар тізімі
В) Бұл құралу орнан архивке тапсыруға дейінгі құжаттар қозғалысы туралы графигі
С) Құжаттарды толтыру ережесі
Д) Бұл құралу орнан архивке тапсыруға дейінгі құжаттар қозғалысы
Е) Ұйымдарда қолданылатын құжаттар тізімі
F) Шаруашылық операцияларды іске асыру графигі
G) Бұл құжаттың құралу кезеңінен бастап іске асыру жолы
Кассадағы ақша қаражаттарының жетіспеушілігі:
А) Кассир қайтарылуға тиіс
В) Ұйымның шығындарына жатқызылады
С) Қойма меңгерушісімен қайтарылады
Д) Ұйымның залалдарына жатқызылады
Е) Жалпы шаруашылық шығындарына жатқызылады
F) Кассирмен қайтарылады
G) Кассир қайтарылуға тиіс, егер оның кінәсі дәлелденсе
Болашақ кезең шығындары есептен шығарылады кредит шотынан 1620 дебет шотына:
А)
В)
С)
Д)
Е)
F)
G)
Қор – бұл актив түрінде:
А) Негізгі құралдар
В) Ғимараттар
С) Материалдар
Д) Шикізаттар
Е) Құрал – жабдықтар
F) Лицензиялық келісімдер
G) Дайын өнімдер
Бухгалтерлік жазба Д (2410) К (5110) білдіреді:
А) Негізгі құралдарды ұзақ мерзімге жалға алу келісімшарт бойынша келіп түсуі
В) Негізгі құралдарды жарғылық капитал құрамынан алып тастау
С) Негізгі құралдарды жарғылық капитал салым шотына енгізілді
Д) Негізгі құралдарды салым шотына құрылтайшылардан жарғылық капиталға келіп түсуі
Е) Негізгі құралдар басқа заңды және жеке тұлғаларға берілген
F) Қайта бағалау нәтижесінде негізгі құралдардың бастапқы құнының кобеюі
G) Негізгі құралдарды жарғылық капиталға салым шотына кірістеу
Негізгі зейнетақы төлемлерінің құрамы:
А) Қолданылмаған демалыс үшін өтемақы
В) Белгелі бір көрсеткіштерге жеткені үшін сыйақы
С) Демалыс жәрдемақысы
Д) Түнгі уақытта жұмыс істегені үшін қосымша төлем
Е) Қосымша демалыс уақытына төлемдер
F) Уақытша жұмысқабілетсіздік жәрдемақы
G) Жұмыс жасалған уақтықа ақы төлеу
     

 

загрузка…

2 -вариант

Оперативтік есептілік
А) Есеп саясатын жүзеге асырады
В) Жаппай құбылыстарды тіркейді
С) Бір текті экономикалық құбылыстар туралы ақпатартты жинайды
Д) Жеке шаруашылық операцияларды басқарады
Е) Ақпаратты жинау жүйесін реттейді
F) Бір текті әлеуметтік құбылыстар туралы ақпаратты жинайды
G) Бөлек шаруашылық операцияларды тексереді
H) Операциялар туралы ақпаратты қорытындылайды
Есептеу әдісі бойынша құралған қаржылық есептілік қолданушыларға мәлімет береді
А) Өткен операциялар бойынша
В) Операциялардың біткені туралы
С) Шаруашылық процесстер
Д) Болашақта ақшаны төлеу міндеті бойынша
Е) Есептілікте өлшеуіштер туралы
F) Болашақта қабылданатын ақша қаражаттар бойынша
G) Шаруашылық қаражаттар туралы
H) Болашақ операциялар туралы
Шаруашылық операция «Өндірістегі материалдар қоймадан жіберілді»
А) Бірінші типтік өзгерістер
В) Екінші типтік өзгерістер
С) Баланстық актив құрамы өзгеруі
Д) Үшінші типтік өзгерістер
Е) Төртінші типтік өзгерістер
F) Тек пассивтегі өзгерістер
G) Тек активтегі өзгерістер
H) Баланста актив пен пассив құрамы өзгеруі
Есепті кезең ішіндегі соңғы және бастапқы сальдосы болмайтын шот:
А)
В)
С)
Д)
Е)
F)
G)
H)
Кепілді жазу деген:
А) Трансформациялық жазудың жарамсыз деп тану
В) Жаңа есептілік кезеңнің бірінші күнінде шығарады
С) Шоттарды жабуды тіркеу үшін қолданылады
Д) Трансформациялық жазуларға ұқсас
Е) Бухгалтерлік баланста жазылады
F) Барлық трансформациялық жазуларға қолданылады
G) Бас журналда жазылады
H) Есепті кезеңнің соңында өндіріледі
Бухгалтерлік есептілік туралы төртінші нормалық реттеу құжаттарын мыналармен ұсынылады :
А) Ұйымның есептілік саясатымен
В) Ережелер және заңды актілермен
С) Ұйымның құжаттарының жиынтығымен
Д) РК Минфин-ң әдістемелік нұсқаулары мен ережелерімен
Е) Есептілік саясаты шеңберіндегі бұйрықтар мен өкімдермен
F) Есептілік саясатымен құрылған
G) Бухгалтерлік есептілікпен (стандартармен) ережелер
H) РК заң шығарашушы актілермен
Қаржылық қызмет:
А) Бұл өлшемі бар және капитал құрамы мен міндеттемелері өзгеретін қызмет
В) Ақша қаражаттарының баламаларына жатпайтын инвестицияларды сатып алу және іске асыру туралы қызмет
С) Ұйым капиталының және қарыз қаражатының мөлшерімен құрамына өзгерістер алыпкелетін қызмет
Д) Ұйымның негізгі қызметтен кірістелетін қызмет
Е) Ұйым капиталының және қарыз қаражатының мөлшерімен құрамына бағалы қағаздар арқылы өзгерістерге алыпкелетін қызмет
F) Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу мен іске асыру
G) Іске асыру бойынша кіріс және олармен байланысты ақшаның шығуы
H) Ұйымның негізгі қызметтен кірістелетін қызмет
Ұйымның дебеторлық берешегі:
А) Мектеп жасына дейінгі балалар мекемелерінің жұмыскеріне төлем бойынша берешегі
В) Іс-сапар шығындар бойынша жұмыскерге берешегі
С) Өнімді іске асыру бойынша сатыпалушылардың берешегі
Д) Жұмысшының аванс алумен байланысты қарызы
Е) Жартылай дайындалған өнім, аяқталмаған құрылыс, сатыпалынған туарлар
F) Ұйымның күнделікті өндірістік қызметінде іске асыру, тауар және көрсеткен қызмет үшін клиенттердің қарыз соммасы
G) Шикізат қоры және материалдар, аяқталмаған өндіріс, сатыпалынған тауарлар
H) Шикізат қоры және материалдар, аяқталмаған құрылыс, сатыпалынған тауарлар
Қор – бұл актив түрінде:
А) Негізгі құралдар
В) Дайын өнімдер
С) Шикізаттар
Д) Құрал – жабдықтар
Е) Материалдар
F) Лицензиялық келісімдер
G) Ғимараттар
H) Көлік құралдары
Метериалдық емес активтер
А) Болашақта экономикалық пайда табу мақсатында кутіледі
В) Меншікті өндіретін жартылай дайындалған өнім
С) Өндірісте бір ай аралығында қолданылады
Д) Кәсіпорынға ешқандай пайда алып келмейді
Е) Ақшалай емес активтің теңестірілуі
F) Физическалық формасы жок
G) Физическалық формасы бар
H) Дайын өнім
Жабдықтаушылардан активтер келіп тускенде құралатын корреспонденциялық шоттар:
А) Д 1610 К 3310
В) Д 1210 К 3310
С) Д 1330 К 3310
Д) Д 3310 К 2410
Е) Д 2410 К 3310
F) Д 3310 К 1350
G) Д 1310 К 3310
H) Д 3310 К 2420
Құрылтайшылардан нақты түскен кіріс ретіндегі активтер былай көрсетіледі:
А) Дт 2410 Кт 5110
В) Дт 5110 Кт 1310
С) Дт 2410 Кт 7110
Д) Дт 1030 Кт 5110
Е) Дт 5110 Кт 1350
F) Дт 1310 Кт 5110
G) Дт 1310 Кт 7110
H) Дт 1030 Кт 7110
Қаржылық есеп беру:
А) бекітілген формаға сәйкес құрылган бухгалтерлік есеп мәліметтерінің негізінде кәспорынның шаруашылық қызметі бойынша мүліктік және қаржылық есептілік көрсеткіштерінің жүйесі
В) Баланс, пайда мен залал туралы есептілік
С) Бекітілген формаға сәйкес есеп беру мерзімінің ішінде орындалған жұмыстар нәтижесінде құрылған бухгалтерлік есеп мәліметтерін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі
Д) Шаруашылық қызмет нәтижесінде Бекітілген формаға сәйкес бухгалтерлік есеп мәлеметтерінің негізінде құрылған Кәсіпорынның меншігінің және қаржылық есептілігінің бірегей жүйесі
Е) Пайда мен залал, міндеттеме бойынша Бухгалтерлік есептің жүйелендірілген ақпараттары
F) Ұйым меншігін талдау және басқару мақсатында олардың жағдайын жалпыландыру және жүйелендіру
G) Жылдық мәлімет негінде жасалған есептілікті сыртқы пайдаланушыларға ұсыну
H) Қаржылық есеп беру:
Қаржылық есептілікті ұсынудың тұрақтылық міндетті:
А) Ай сайын
В) Әр есептілік кезең үшін
С) Әр квартал сайын
Д) Мағынасы жоқ
Е) Жыл сайын
F) Жылына екі реет
G) Бухгелтерлік есептілік және қаржылық есептілік знаңдарына сәйкес
H) Салық органдарының талабы байынша
Бухгалтерлік есепте шоттар :
А) Топтастыру, ағымдағы бақылау және шаруашылық қаражаттарды көрсету тәсілі
В) Қаржылық есептілікті құруға арналған ақпарат
С) Құндық тұлғалануда шаруашылық операция көрінетін таблица
Д) Мүліктің жағдайы және оның құралу көздері мен шаруашылық операция жөніндегі негізгі ақпараттарды сақтау бірлігі
Е) Әр түрлі көрсеткіштерді құрауға негізделген ақпарат
F) Шаруашылық операцияларды көрсету және ағымдағы бақылау мен топтастыру тәсілі
G) Шаруашылық операцияларды жүйелікке келтіруге, ағымдағы ақпараттарды жинауға және құралу көздеріне арналған экономикалық топтастыру
H) Қаржылық есептілікте санды түрде көсетілетін таблица
Кірістер
А) Қатысушылардың салымдарымен байланысты емес капиталдың көбеюі
В) Ресурстардың шығуына алып келеді
С) Активтердің құрамынан есептен шыгарганнан кейін қалады
Д) Есептік кезең ішіндегі экономикалық пайданың кобеюі
Е) Қызмет көрсетуге бағытталған ресурстар
F) Бір типті операциялар жиынтығы
G) Активтердің көбеюі немесе міндеттемелердің азаюы
H) Ұйымның міндеттемелері
Бухгалтерлік есептің әдістік элементтері:
А) Құжаттау мен түгендеу
В) Кредиторлық берешек
С) Дебиторлық берешек
Д) Баланс және есептілік
Е) Тауарлар
F) Шоттар және екі жақты жазулар
G) Тікелей әдіс
H) Касса
Есеп шоттардың типтік жоспары
А) Синтетикалық, аналитикалық шоттардың және субъектілердің жиынтығы
В) Шаруашылық операцияларды топтастыруға, жүйелікке келтіруге, мүліктің жағдайы туралы ағымдағы ақпараттарды жинауға және құралу көздеріне арналған
С) Қаржылық есептілік ағымдағы элементтерін бейнелеп көрсету және таптастыруға арналған
Д) Топтастыру, жүйелілік, шаруашылық операциялар туралы ағымдағы ақпараттарды жинау
Е) Бухгалтерлік есептіліктің синтетикалық көрсеткіштері жалпы номенклатураның классификаторы
F) Аналитикалық және баланстан тыс шоттар жиынтағы
G) Синтетикалық және аналитикалық шоттар жиынтығы
H) Есептілікте қолданылатын аналитикалық шоттардың тізімі
Бухгалтерлік құжаттар
А) Бухгелтерлік есеп объектілер бойынша кез келген материалдық ақпарат сақтаушы
В) Есеп объектілер бойынша кез келген материалдық ақпарат сақтаушы
С) Есеп объектілер бойынша кез келген электрондық ақпарат сақтаушы
Д) Бухгалтерлік есеп объектілері туралы операцияларды жүзеге асырылғанын растайтын, белгеленген формадағы ақпарат сақтаушы
Е) Журналдар – ордерлер және бос ведомостілер
F) Шаруашылық операцияларды жазбаша растайтын бұйрық
G) Бухгалтерлік есеп объектілері заңды түрде дәлелдеуге мүмкіндік беретін және факт ретінде жасалғаны туралы материалдық ақпарат сақтаушы
H) Бухгелтерлік есеп объектілер бойынша кез келген ақпарат сақтаушы
Жоспарлы түгендеу жіргізілетін жағдайлар:
А) Графике сәйкес
В) Өрттен кейін
С) Меншік иесі ауысқан жағдайда
Д) Алдын ала айқындалған мерзімінде
Е) Бақылаушы органдардың рұқсатымен
F) Күн сайын
G) Жоспарға сәйкес
H) Соттық органдардың шешімі бойынша
Кассадан қолма қол ақша берілуі рәсімделеді
А) Шығыс кассалық ордерімен
В) Төлем талабы
С) Чекпен
Д) Төлем тапсырмасымен
Е) Шығыс кассалық ордері кассолық кітаптің толтырылуымен
F) Кіріс кассалық ордерімен
G) Шығыс кассалық ордерімен және төлем ведомостімен
H) Директор жарлығымен
Кәсіпорын жұмысшыларына іс-сапар шығындарының есептен шығаруы кезінде құралатын корреспонденция:
А) Д 1250 К 7210
В) Д 8110 К 1250
С) Д 5610 К 1220
Д) Д 2410 К 1220
Е) Д 7210 К 1250
F) Д 7110 К 1250
G) Д 1010 К 1030
H) Д 3350 К 1100
Тауарлар келіп түскен жағдайда құралатын корреспондения
А) Д 1330 К 3330
В) Д 1310 К 3350
С) Д 1310 К 7710
Д) Д 6210 К 1310
Е) Д 1330 К 3310
F) Д 1330 К 1250
G) Д 2410 К 1310
H) Д 1320 К 1210
Негізгі құралдар
А) Материалды емес өндірісте 1 жылдан астам пайдалы қызмет көрсететін айналымнан тыс активтер
В) Материалды және материалды емес өндірісте 365 күнене астам пайдалы қызмет көрсететін материалды активтер
С) Қайта сатуға арналмаған, материалдық емес өндірісте 1 жылдан астам пайдалы қызмет көрсететін материалды активтер
Д) Материалды және материалды емес өндірісте 1 жылдан кем пайдалы қызмет көрсететін материалды тыс активтер
Е) Тауарларды өндіруге, жұмыстар мен қызметтерді әкімшілік мақсаттарда жалға беретін ұзақ мерзімді активтер
F) Қайта сатуға арналған материалды және материалды емес өндірісте 1 жылдан астам пайдалы қызмет көрсететін активтер
G) Қайта сатуға арналған, материалды және материалды емес өндірісте 1 жылдан астам пайдалы қызмет көрсететін материалды активтер
H) Материалды өндірісте 1 жылдан астам пайдалы қызмет көрсететін материалды емес активтер
Негізгі зейнетақы төлемлерінің құрамы:
А) Түнгі уақытта жұмыс істегені үшін қосымша төлем
В) Демалыс жәрдемақысы
С) Белгелі бір көрсеткіштерге жеткені үшін сыйақы
Д) Негізгі демалыс уақтықа ақы төлеу
Е) Қолданылмаған демалыс үшін өтемақы
F) Уақытша жұмысқабілетсіздік жәрдемақы
G) Жұмыс жасалған уақтықа ақы төлеу
H) Қосымша демалыс уақытына төлемдер

 

 

3 -вариант