КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

А НТЕЇЗМ — так деякі дослідники називають прояви в українському національному характері та філософській думці любові до Землі, культ Землі.

* АНТРОПОЦЕНТРИЗМ (від грец. anthropos — людина і лат. centrum центр) -філософський принцип, згідно з яким людина є центром Всесвіту або займає центральне положення у всіх міркуваннях та вирішеннях.

БАРОКАЛЫПСТЬ — на думку цілої низки дослідників — виявлення особливостей української філософської думки у вигляді її рухливості, динамізму та певній концентрова-ності навколо проблем духовного вдосконалення, пов ‘язаного із глибокою релігійністю. +БРА ТСЬКІ ШКОЛИ центри освіти та духовного життя в Україні, що виникали, починаючи від XVI ст. з метою збереження православних засад життя та протидії католицькій експансії.

ЕМОЦІЙНІСТЬ — одна …
із провідних особливостей української філософії, що полягає у наданні переваги прямому щирому почуттю над раціональним міркуванням при вирішенні смисложиттєвих проблем.

ЕСТЕТИЗМ особливість української філософії та духовності взагалі, що проявляє себе у цінуванні краси в усіх її виявленнях.

НЕПОМІТНОГО ЗЛА ФІЛОСОФІЯ — оригінальна концепція М.В.Гоголя, згідно з якою у боротьбі Бога та диявола за людські душі найнебезпечнішим для людини постає маленьке, непомітне зло, через прийняття якого людина поступово опиняється у диявольських пазурах.

ПРОСВІТНИЦТВО європейська течія в галузі культурного і духовного життя XVI-XVHI ст., що ставила собі за мету сформувати погляди, котрі виходили передусім з вимог людського розуму.

РЕНЕСАНС (від фр. Renaissance) європейська епоха Відродження (XIII к. XVIст.); виникнення нового відчуття життя, іцо споріднене зангпичнюпю і протилежне Середньовіччю. ^СПОРІДНЕНА ПРАЦЯ — (за визначенням Г.Сковороди) вид діяльності, котрий особливо припадає людині до душі, відповідає її природним схильностям та здібностям, приносить радість і задоволення вже й сама по собі, а не лише своїм результатом.

Українська філософія як органічна складова української духовної культури.