КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

ІСТОРІЯ процеси дійсності, що виникають та розвиваються як частина космічних процесів, але частина особлива — пов ‘язана із свідомою діяльністю людини та із свідомими фіксаціями сукупності подій, що її супроводжують; через це історія розвивається прискореними темпами, весь час розширює сферу своїх проявів та можливостей, і, отже, постає, як простір творення та реалізації людиною своєї свободи.

ПРОГРЕС такий характер розвитку певних, перш за все соціальних процесів, коли параметри цих процесів підлягають оцінці або вимірюванню за принципом переходу від простого до складного, від одноманітної тотожності до диференційованої єдності, від меншого до більшого та ін. *к СЕНС ІСТОРІЇ таке бачення історії, яке передбачає розуміння її в якості процесу, спрямованого допевної кінцевої мети, до виконання певного …
стратегічного задуму або ж такого, що передбачає завершення та виявлення в такому разі певного свого першого ьзавдання.

 

СУБ’ЄКТ ІСТОРІЇ та самодіяльна одиниця, що в історичному процесі постає джерелом історичної активності та, в кінцевому підсумку, вихідною мотивацією історичних дій; в даній темі аргументується визначення суб’єктом історії не людини, не історії як окремої самовладної персони, а людської особистості.