К-т рахунку

№ 1200 “Коррахунок у Національному банку України (або в іншому банку)” (рахунок № 1500).

Бухгалтерські проводки при відкритті банком обов’язкової кредитної лінії та її використанні клієнтом наведені нижче:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Відкриття обов’язкової кредитної лінії (у повній сумі контрактного зобов’язання) Клієнту Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам № 9129 Контррахунок №990
2. Перерахування комісії за відкриття кредитної лінії клієнтом …
Поточний рахунок № 2600 Комісійні доходи за кредитне обслуговування №6111
3. Видача клієнту позики у межах відкритої кредитної лінії і одночасно виконання банком позабалансового зобов’язання Позичковий рахунок Контррахунок 9900 Поточний рахунок № 2600 Інші зобов’язання № 9129
4. Відмова клієнта від подальшого використання кредитної лінії Контррахунок № 9900 Інші зобов’язання №9129

Операції з відкриття банком клієнту підтвердженої кредитної лінії обліковуються позасистемно. Про проведення операції здійснюється запис у картці або журналі обліку відкритих підтверджених кредитних ліній.

При здійсненні операції з видачі позики одночасно проводиться операція з обліку строкового зобов’язання (або зведеного зобов’язання) по номіналу за балансом:

 

 

Д-т рахунку
№ 9819 “Інші цінності та документи”:

К-т рахунку
№ 9910“ Контррахунок”.

Бухгалтер-операційник поміщає обліковане строкове зобов’язання в картотеку строкових зобов’язань. Картотека ведеться у розрізі позичальників, а серед позичальників — за строками погашення кредиту.

Кредитна угода передається в бухгалтерію для розміщення у сховищі та обліковується на позабалансовому рахунку “Інші цінності та документи” в умовній оцінці 1 грн.: