ІV. Методика колективних творчих справ

Базові поняття: Колектив, виховний колектив, комунарська методика, колективно творча справа, Рада справи.

Базові компетенції: Етапи проведення КТС, вимоги щодо організації та структури КТС, прийоми, методи активізації діяльності вихованців під час підготовки, проведення та підведення підсумків КТС. Види КТС.

Методика організації колективних творчих справ

Мета: розкрити сутність КТС, сприяти засвоєнню умінь організації та керівництва колективними творчими справами, надати практичні навички у прийомах та методах активізації вихованців.

Інформаційний блок:

1. Уявлення про КТС.

2. Види КТС, їх виховні можливості

3. Етапи підготовки та проведення різних КТС.

Практичний блок:

1. Ділова гра. Тема: «Організаційне засідання Ради справи».

Дійові особи: вчитель …
(вихователь), лідери класу, група учнів (5-6 осіб).

Завдання гри:

— визначити найбільш доцільну форму проведення КТС на певну тему;

— вирішити організаційні моменти;

— обрати Раду справи;

— розподілити обов’язки, визначити термін виконання доручень.

2. Провести КТС з студентами групи.

Орієнтовні теми:

Пізнавальна КТС: «Турнір-вікторина», аукціон ідей «Мій погляд на школу майбутнього», «Вечір розгаданих чи нерозгаданих таємниць».

Художня КТС: «Концерт-блискавка», «Хіти ХХІ сторіччя», «Жива газета», «В гостях у казки».

Організаційна КТС: «Прес-бой».

Рефлексивний блок:

1. Оцінка студентами проведеної колективної творчої справи з огляду її структури та етапів.

2. Оцінювання основних прийомів, які застосовував «вихователь» для активізації діяльності «учнів».

2. Обговорення студентською Радою справи найближчих наслідків, післядії щойно проведеної КТС.

Блок вільного обміну інформацією

1. Чим відрізняється методика організації та проведення КТС від інших форм виховної роботи?

2. Яке місце у системі виховної роботи повинні займати КТС?

3. Які Ви можете навести приклади КТС, в яких Ви безпосередньо брали участь?

Блок самоосвіти

1. Кацинська Л. П. Виховний процес в сучасній школі : методичний посібник / Л.П.Кацинська. – Рівне, 1997. – 159 с.

2. Класному керівнику. Колективні творчі справи / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.

3. Кульневич С. В. Воспитательная работа в средней школе: от коллективизма к взаимодействию: Практич. пособие для учителей и классных руководителей, студентов пед. заведений / С.В.Кульневич, Т.П.Лакоценина. – Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2000. – 330 с.

4. Мистецтво шкільного самоврядування / упор. М. Голубенко. – К. : Ред. загальнопедагог. газ., 2004. – 120 с.

5. Підготовка і проведення КТС (за методикою Іванова) //Шкільний світ. – 2001. — № 13 – 23 с.

6. Позакласний час. – 2000. — №7. – 35 с.