Головний критерій суспільного прогресу в технократичних концепціях

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Тип виробничих відносин (форми власності)

в. Рівень споживання

г. Ступінь свободи особи

д. Щастя людини

 

 

До якої концепції прогресу відноситься теорія „постіндустріального суспільства:

а. Діалектико-матеріалістична

б. Соціальний дарвінізм

в. Технологічний детермінізм

г. Культурний детермінізм

д. Географічний детермінізм

 

 

Виділіть закон, який не є основною закономірністю прогресу:

а. Взаємозв’язок поступовості …
і циклічності

б. Тенденція нерівномірності суспільного прогресу

в. Закон — тенденція прискорення темпів суспільного прогресу

г. Закон виключеного третього

д. Тенденція непрямолінійного характеру прогресу

 

 

Хто був автором теорії суспільно-економічної формації:

а. З.Фрейд

б. К.Маркс

в. Г.Гегель

г. Ш.Монтеск’є

д. М.Чернишевський

 

Виділіть структурні елементи суспільно-економічної формації:

а. Надбудова

б. Релігія

в. Базис

г. Засоби праці

д. Інформаційні системи

 

Автор концепції постіндустріального суспільства:

а. Д.Белл

б. У.Ростоу

в. К.Маркс

г. О.Шпенглер

д. А.Тойнбі

 

Автор концепції «Стадії економічного росту»:

а. П. Гольбах

б. У.Ростоу

в. К.Маркс

г. О.Шпенглер

д. А.Тойнбі

 

Виділіть стадії прогресу в теорії постіндустріального суспільства:

а. Постіндустріальне суспільство

б. Феодальне суспільство

в. Буржуазне суспільство

г. Патріархальне суспільство

д. Індустріальне суспільство

 

Назвіть авторів культурологічних концепцій історії:

а. К.Маркс

б. А.Тойнбі

в. О.Шпенглер

г. У.Ростоу

д. М.Данилевський

 

Виділіть положення, яке краще інших характеризує концепцію технологічного детермінізму:

а. Який спосіб виробництва, таке і суспільство

б. Ключем до розуміння історії є типи систем соціальної інформації

в. Історичний процес у першу чергу пов’язаний з технічним прогресом

г. Суспільна система, насамперед, характеризується типом політичного керування

д. Доля народів обумовлюється головним чином зовнішнім середовищем їх проживання

 

Серед названих типів соціальних груп виділіть етнічні спільноти:

а. Народності

б. Класи

в. Плем’я

г. Нації

д. Професійні групи

 

Серед названих типів соціальних груп виділіть економічні групи:

а. Народності

б. Класи

в. Плем’я

г. Нації

д. Професійні групи

 

Визначте тип соціальної групи, виділюваної по правових ознаках:

а. Народності

б. Класи

в. Стани

г. Нації

д. Сім’я

 

Виділіть потреби по сферах діяльності:

а. Потреба в праці

б. Потреба у відпочинку

в. Потреба в їжі

г. Потреба в одязі

д. Потреба в спілкуванні

 

Виділіть потреби по об’єкту:

а. Потреба в праці

б. Потреба у відпочинку

в. Потреба в їжі

г. Потреба в одязі

д. Потреба в спілкуванні

 

Який фактор суспільного процесу в марксизмі виділяється в якості головного:

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Розвиток способу виробництва

в. Рівень розвитку духовної культури

г. Природне середовище (клімат, ґрунт, корисні копалини)

д. Рівень реалізації творчого потенціалу особистості

 

Який фактор суспільного процесу виділяється як головний у географічному детермінізмі:

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Розвиток способу виробництва

в. Рівень розвитку духовної культури

г. Природне середовище (клімат, ґрунт, корисні копалини)

д. Рівень реалізації творчого потенціалу особистості

 

Який фактор суспільного процесу виділяється як головний у культурному детермінізмі:

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Розвиток способу виробництва

в. Рівень розвитку духовної культури

г. Природне середовище (клімат, ґрунт, корисні копалини)

д. Рівень реалізації творчого потенціалу особистості

 

Який фактор суспільного процесу виділяється як головний у технологічному детермінізмі:

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Розвиток способу виробництва

в. Рівень розвитку духовної культури

г. Природне середовище (клімат, ґрунт, корисні копалини)

д. Рівень реалізації творчого потенціалу особистості

 

 

Носієм конфлікту є:

а. Об’єкт

б. Суб’єкт

в. Тварина

г. Споруда

д. Природа

 

 

Соціальний конфлікт виникає:

а. Між державами

б. Між епохами

в. Між соціальними групами

г. З самим собою

д. Між тваринами

 

Для мирного вирішення конфлікту потрібно:

а. Бійка

б. Приниження

в. Крик

г. Компроміс

загрузка…

д. Докори

Геополітика – це:

а. Наука, яка вивчає вплив політичної сфери суспільства на природне середовище

б. Наука, яка вивчає політичне становище країни

в. Наука, яка вивчає вплив природних факторів на основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики держави

г. Наука, яка вивчає основні напрямки аграрної політики держави

д. Наука про природні ресурси

 

Цивілізація – це:

а. Природа

б. Ступінь “окультурення” суспільства

в. Субкультура

г. Політичний режим

д. Наукова концепція

 

Багато дослідників називають сучасну західну цивілізацію:

а. Новітнім суспільством

б. Капіталістичним суспільством

в. Постіндустріальним (інформаційним). суспільством

г. Модерним суспільством

д. Патріархальним суспільством

 

Основним показником розвитку сучасного суспільства є:

а. Розвиток сільського господарства

б. Розвиток наукомістких технологій

в. Розвиток галузей важкої промисловості

г. Розвиток індустрії масового споживання

д. Розвиток засобів масової інформації

 

Що з наведеного не є основною тенденцією розвитку сучасної цивілізації:

а. Формування світової економіки

б. Підвищення авторитета міжнародних організацій

в. Інтенсивний культурний обмін

г. Криза інститутів представницької демократії

д. Створення єдиного інформаційного простору

251. г, е).

252. в).

253. а).

254. д).

255. в).

256. б, д).

257. в).

258. г).

259. в).

260. б, г).

261. г).

262. а).

263. г).

264. г).

265. в).

266. г).

267. а).

268. а, в, г).

269. б).

270. г).

271. а).

272. в).

273. б).

274. а).

275. в).

276. г).

277. б).

278. а, в).

279. а).

280. б).

281. а. г, д).

282. б, в, д).

283. в).

284. а, в, г).

285. б, д).

286. в).

287. а, б).

288. в, г).

289. б).

290. г).

291. в).

292. а).

293. б).

294. в).

295. г).

296. в).

297. б).

298. в).

299. б).

300. г).