Головний критерій суспільного прогресу в історичній концепції Г.Гегеля

а. Розвиток особистості

б. Ступінь свободи особи

в. Рівень розвитку техніки і технології

г. Спосіб виробництва матеріальних благ

д. Якість життя

 

 

Головний критерій суспільного прогресу в історичній концепції К.Маркса

а. Розвиток особистості

б. Ступінь свободи особи

в. Рівень розвитку техніки і технології

г. Спосіб виробництва матеріальних благ

д. Якість життя

 

 

Суспільний прогрес — це:

а. Удосконалювання соціуму

б. Закономірний розвиток суспільства

в. Розвиток фауни

г. Структурування ноосфери

д. Оптимізація менеджменту


 

 

Ціль суспільного прогресу — це:

а. Досягнення рівності чоловіків і жінок

б. Вирішення глобальних проблем сучасності

в. Всебічний розвиток сутнісних сил кожної людини

г. Створення всесвітніх політичних організацій

д. Знищення тероризму

 

Головний критерій суспільного прогресу з погляду марксизму:

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Тип виробничих відносин (форми власності)

в. Рівень споживання

г. Ступінь свободи особи

д. Щастя людини