Глава 2. Формування файлів з урахуванням коригуючих проводок

2.1. Підрозділ Національного банку формує файли 01, 02, 25, А4, 81 і надсилає їх до Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку через Центральну розрахункову палату Національного банку.

2.2. До файла 02 включаються поточні обороти за звітний місяць та коригуючі обороти, які були проведені з першого числа місяця, наступного за звітним, до дати подання звіту за файлом 02 і належать до звітного місяця.

Обороти за коригуючими проводками за звітний місяць, що проведені в наступному за звітним місяці, змінюють залишки відповідних рахунків на перше число місяця, наступного за звітним.

Підрозділ Національного банку подає файл 02 до 10 числа місяця, наступного за звітним, крім Банкнотно-монетного двору та Фабрики банкнотного паперу (м.Малин), які подають …
зазначений файл до 14 числа місяця, наступного за звітним.

(Пункт 2.2 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010; постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

2.3. Підрозділ Національного банку файл 25 подає 19 січня поточного року (територіальне управління Національного банку подає файл 25 без даних банків) та повторно 24 січня поточного року (територіальне управління Національного банку подає файл 25 з даними банків).

До файла 25 включаються обороти за коригуючими проводками, які здійснюються в кореспонденції з рахунками групи 504 “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” та групи 512 “Результати коригування вартості фінансових активів до їх справедливої вартості” класу 5 “Капітал” Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, у період від дати подання файла 02 до дати подання файла 25.

Вищезазначені обороти змінюють залишки за відповідними рахунками на перше січня поточного року.

(Пункт 2.3 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010; постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №_№1623 від 03.01.2012)

 

2.4. Залишки за рахунками у файлах 02 та 25 відрізняються на суми коригуючих проводок, зазначених у пункті 2.3.

(Пункт 2.3 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

 

2.5. Підрозділ Національного банку файл А4 подає 26 березня поточного року (територіальне управління Національного банку подає файл А4 без даних банків) та повторно 11 квітня поточного року (територіальне управління Національного банку подає файл А4 з даними банків).

До файла А4 включаються обороти за коригуючими проводками , які були здійснені в поточному році після передавання файла 25.

Залишки за рахунками у файлах А4 та 02 відрізняються на суми коригуючих проводок, які здійснювалися в поточному році після передавання файла 25.

(Пункт 2.5 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.6. Підрозділ Національного банку файл 81 подає 27 березня поточного року (територіальне управління Національного банку подає файл 81 без даних банків) та повторно 12 квітня поточного року (територіальне управління Національного банку подає файл 81 з даними банків).

До файла 81 включаються обороти за коригуючими проводками, які здійснюються в кореспонденції з рахунками групи 504 “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” та групи 512 “Результати коригування вартості фінансових активів до їх справедливої вартості” класу 5 “Капітал” Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, у період від дати подання файла А4 до дати подання файла 81.

Обороти за коригуючими проводками змінюють залишки за відповідними рахунками на перше січня поточного року.

(Пункт 2.6 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010; постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

 

2.7. Терміни подання файлів можуть бути змінені за дозволом заступника Голови Національного банку або головного бухгалтера – директора Департаменту бухгалтерського обліку, а в разі його відсутності – особи, яка виконує його обов’язки.

2.8. Якщо дата подання файлів збігається з вихідним (святковим) днем, то файл надсилається першого робочого дня після вихідного (святкового) дня.

(Главу доповнено пунктами 2.7. та 2.8 постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

У зв’язку з цим пункти 2.7 – 2.10 уважати відповідно пунктами 2.9 – 2.12

2.9. У разі потреби здійснення коригуючих проводок за звітний рік дозвіл на повторне передавання файлів А4 та 81) надає заступник Голови Національного банку або головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку, а в разі його відсутності – особа, яка виконує його обов’язки.

загрузка…

Пункт 2.9 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України від 17.11.2010 № 494,

реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.10. Залишки за рахунками у файлах 81 та 25 відрізняються на суми коригуючих проводок за звітний рік, які здійснювалися в поточному році після передавання файла 25.

Пункт 2.10 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України від 17.11.2010 № 494,

реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.11. Залишки за рахунками у файлах 81 та А4 відрізняються на суми коригуючих проводок, вказаних у пункті 2.6.

Пункт 2.11 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України від 17.11.2010 № 494,

реєстр. № 1530 від 18.11.2010; постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

2.12. Підрозділ Національного банку, який не здійснює коригуючі проводки за звітний рік, передає у встановлені терміни файл А4, використовуючи показники файла 02, та файл 81, використовуючи показники файла 25.

Пункт 2.12 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України від 17.11.2010 № 494,

реєстр. № 1530 від 18.11.2010)