Фінансової звітності Національного банку України

Електронна копія нормативно-правового акта

Для внесення до внутрішньої комп’ютерної

бази „Власна база НБУ” надана виконавцем

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

від 20 листопада 2008 р. № 388

Про затвердження Інструкції про складання та оприлюднення

фінансової звітності Національного банку України

Відповідно до статей 15, 68 Закону України “Про Національний банк України”, розділу IV Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з метою забезпечення складання фінансової звітності Національного банку України згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності Правління Національного банку України

постановляє:

1. Затвердити Інструкцію про складання та …
оприлюднення фінансової звітності Національного банку України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 15.11.2006 № 436 “Про затвердження Інструкції про складання та оприлюднення фінансової звітності Національного банку України”;

постанову Правління Національного банку України від 14.12.2007 № 453 “Про затвердження Змін до Інструкції про складання та оприлюднення фінансової звітності Національного банку України”.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її підписання.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на департаменти бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська), фінансовий (О.М.Кандибка), монетарної політики (Н.І.Гребеник), валютного регулювання (О.А.Щербакова), з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку (М.О.Мельничук), статистики та звітності (В.М.Галь), платіжних систем (Н.Г.Лапко), готівково-грошового обігу (Р.В.Кисельов), персоналу (І.М.Іванюк), інформатизації (А.С.Савченко), Управління контролю ризиків (В.О.Чемерис), територіальні управління, структурні одиниці та навчальні заклади Національного банку України.

Голова В.С.Стельмах
   

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління
Національного банку України
20.11.2008 № 388
Реєстр. № 1395 від 24.11.2008

Інструкція про складання та оприлюднення фінансової звітності
Національного банку України

(Із змінами, внесеними постановою

Правління Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. №1466 від 11.11.2009; постановою

Правління Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. №1530 від 18.11.2010; постановою

Правління Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

 

У тексті Інструкції слова “державні цінні папери України”

у всіх відмінках замінено словами “цінні папери України” у відповідних відмінках

постановою Правління Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009)

У тексті Інструкції слова “консолідований звіт про визнані доходи і витрати” у всіх відмінках замінити словами “консолідований звіт про сукупні доходи і витрати” у відповідних відмінках постановою

Правління Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. №1530 від 18.11.2010 )