До якого виду контролю відносять огляд основних засобів?

З дисципліни

„Контроль і ревізія”

для студентів ІІ курсу заочної форми навчання

спеціальності 5.03050901 “ Бухгалтерський облік”

ІV семестр

 

 

Херсон 2015

 

Порядок закріплення завдань за варіантами.

№ варіанту Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Задача
питання  
1 16 20 11 27 1 16 11 …
6
1 16 11 6 1-8 1 16 4 9
2 17 21 12 28 2 17 12 7 2 17 12 7 1-8 2 17 5 10
3 18 22 13 29 3 18 13 8 3 18 13 8 1-8 3 18 6 11
4 19 23 14 30 4 19 14 9 4 19 14 9 1-8 4 1 7 12
5 20 24 15 1 5 20 15 10 5 20 15 10 1-8 5 2 8 13
6 21 25 16 2 6 1 16 11 6 1 16 11 1-8 6 3 9 14
7 22 26 17 3 7 2 17 12 7 2 17 12 1-8 7 4 10 15
8 23 27 18 4 8 3 18 13 8 3 18 13 1-8 8 5 11 16
9 24 28 19 5 9 4 19 14 9 4 19 14 1-8 9 6 12 17
10 25 29 20 6 10 5 20 15 10 5 20 15 1-8 10 7 13 18
11 26 30 21 7 11 6 1 16 11 6 1 16 1-8 11 8 14 1
12 27 1 22 8 12 7 2 17 12 7 2 17 1-8 12 9 15 2
13 28 2 23 9 13 8 3 18 13 8 3 18 1-8 13 10 16 3
14 29 3 24 10 14 9 4 19 14 9 4 19 1-8 14 11 17 4
15 30 4 25 11 15 10 5 20 15 10 5 20 1-8 15 12 18 5
1 16 20 11 27 1 16 11 6 1 16 11 6 1-8 1 16 4 9
2 17 21 12 28 2 17 12 7 2 17 12 7 1-8 2 17 5 10
3 18 22 13 29 3 18 13 8 3 18 13 8 1-8 3 18 6 11
4 19 23 14 30 4 19 14 9 4 19 14 9 1-8 4 1 7 12
5 20 24 15 1 5 20 15 10 5 20 15 10 1-8 5 2 8 13
6 21 25 16 2 6 1 16 11 6 1 16 11 1-8 6 3 9 14
7 22 26 17 3 7 2 17 12 7 2 17 12 1-8 7 4 10 15
8 23 27 18 4 8 3 18 13 8 3 18 13 1-8 8 5 11 16
9 24 28 19 5 9 4 19 14 9 4 19 14 1-8 9 6 12 17
10 25 29 20 6 10 5 20 15 10 5 20 15 1-8 10 7 13 18
11 26 30 21 7 11 6 1 16 11 6 1 16 1-8 11 8 14 1
12 27 1 22 8 12 7 2 17 12 7 2 17 1-8 12 9 15 2
13 28 2 23 9 13 8 3 18 13 8 3 18 1-8 13 10 16 3
14 29 3 24 10 14 9 4 19 14 9 4 19 1-8 14 11 17 4
15 30 4 25 11 15 10 5 20 15 10 5 20 1-8 15 12 18 5
1 16 20 11 27 1 16 11 6 1 16 11 6 1-8 1 16 4 9
2 17 21 12 28 2 17 12 7 2 17 12 7 1-8 2 17 5 10
3 18 22 13 29 3 18 13 8 3 18 13 8 1-8 3 18 6 11
4 19 23 14 30 4 19 14 9 4 19 14 9 1-8 4 1 7 12
5 20 24 15 1 5 20 15 10 5 20 15 10 1-8 5 2 8 13
6 21 25 16 2 6 1 16 11 6 1 16 11 1-8 6 3 9 14
7 22 26 17 3 7 2 17 12 7 2 17 12 1-8 7 4 10 15
8 23 27 18 4 8 3 18 13 8 3 18 13 1-8 8 5 11 16
9 24 28 19 5 9 4 19 14 9 4 19 14 1-8 9 6 12 17
10 25 29 20 6 10 5 20 15 10 5 20 15 1-8 10 7 13 18
             

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ТЕСТ 1

До теми: „Контроль і ревізія основних засобів і нематеріальних активів.”

1. Витрати на доставку і встановлення придбаних основних засобів відображаються через рахунок:

а)прибутків і збитків;

б)капітальні інвестиції;

в)додатковий капітал;

г)довгострокові фінансові інвестиції.

2. Критерієм вибору інформації під час перевірки наявності основних засобів є:

а) занедбаність аналітичного обліку основних засобів;

б) відсутність актів приймання при звільненні матеріально-відповідальних осіб;

в) основні структурні підрозділи бюджетної організації, що використовують основні засоби;

г) об’єкти основних засобів, джерелом придбання яких є бюджетні кошти.

Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків. «Отримано раніше оплачене обладнання».

  Д-т К-т
а)
б)
в)
г)

4. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків: „Введено в експлуатацію обладнання після монтажу”:

  Д-т К-т
а)
б)
в)

5. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків: „Списана собівартість реалізованих основних засобів на фінансовий результат”

  Д-т К-т
а)
б)
в)
г)

6. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків: „Придбані нематеріальні активи”.

загрузка…
  Д-т К-т
а)
б)
в)

7. Річна інвентаризація основних засобів проводиться:

а) в будь-який час;

б) не раніше 1 листопада звітного року;

в) не раніше 1 жовтня звітного року;

г) не раніше 1 грудня звітного року.

8. Контроль правомірності списання об’єктів основних засобів під час ревізії передбачає:

а) проведення інвентаризації основних засобів;

б) перевірку правильності оформлення документів на списання основних засобів;

в) перевірку правильності кореспонденцій бухгалтерських рахунків і наявності активів на списання основних засобів та їхнього передання іншим організаціям;

9. Основні засоби передають із основного структурного підрозділу в інший на підставі:

а) накладної (внутрішньогосподарського призначення);

б) рахунку-фактури;

в) акту приймання-передачі;

г) відомості дефектів.

До якого виду контролю відносять огляд основних засобів?

а) документального;

б) попереднього;

в) поточного

11. Виявлені в процесі інвентаризації і не обліковані раніше об’єкти основних засобів оцінюються за … вартістю:

а) залишковою;

б) ринковою;

в) балансовою

12. Аналітичний облік основних засобів ведеться у:

а) відомості аналітичного обліку основних засобів;

б) інвентарних картках;

в) інвентаризаційних відомостях.

13. Виявити правильність відображення витрат на ремонт транспортних засобів можна на підставі:

а) відомості дефектів;

б) акту на проведення ремонту;

в) акту приймання-передачі відремонтованих основних засобів

14. У первісну вартість придбаних основних засобів не включаються витрати:

а) на страхування ризиків доставки основних засобів;

б) на реєстраційні збори;

в) на сплату відсотків за користування кредитом, що взятий для придбання основних засобів.

15. Первісна вартість основного засобу за винятком його ліквідаційної вартості – це:

а) переоцінена вартість;

б) амортизаційна вартість;

в) ліквідаційна вартість.

16. Якими методами може нараховуватись амортизація інших необоротних матеріальних активів:

а) прямолінійним і кумулятивним;

б) виробничим і кумулятивним;

в) прямолінійним і виробничим.

17. Об’єкт основного засобу списується з балансу в результаті:

а) вибуття;

б) невідповідності критеріям визнання активом;

в) безкоштовної передачі;

г) всі відповіді правильні.

18. Максимальний термін корисного використання нематеріального активу дорівнює:

а) 5 років;

б) 10 років;

в) 15 років;

г) 20 років.

19. Джерелом інформації при ревізії основних засобів є:

а) інвентарні картки;

б) корінці чеків використаних чекових книжок;

в) договори постачань;

г) розрахункові відомості.

20. Виявлені в процесі інвентаризації і невраховані раніше об’єкти основних засобів оцінюються за:

а) залишковою вартістю;

б) ринковою вартістю;

в) балансовою вартістю.

21. Інвентаризація нематеріальних активів починається:

а) з перевірки документів, що підтверджують право підприємства на використання нематеріальних активів;

б)з пошуку матеріальних носіїв, на яких записані нематеріальні активи;

в) з документів, пов’язаних з придбанням нематеріальних активів підприємством.

22. Інвентаризацію будинків необхідно проводити:

а) не менш 1 разу на рік;

б) два рази на рік;

в) не менш 1 разу на три роки;

г) один раз у п’ять років.

23. Інвентаризацію бібліотечних фондів необхідно проводити:

а) не менш 1 разу на рік;

б) два рази на рік;

в) не менш 1 разу на три роки;

г) один раз у п’ять років.

24. Відображення реалізаційної вартості комп’ютера відображається проведенням:

а) Дт 361 Кт 742;

б) Дт 361 Кт 70;

в) Дт 377 Кт 104.

25. Списання столів, безкоштовно переданих іншому підприємству, відображається проведенням:

а) Дт 972 Кт 112

б) Дт 976 Кт 112;

в) Дт 112 Кт 972.

26. Списання залишкової вартості ліквідованого об’єкта основних засобів відображається проведенням:

а) Дт 10 Кт 976;

б) Дт 976 Кт 10;

в) Дт 793 Кт 976;

г) Дт 793 Кт 10

27. У бухгалтерському обліку передбачено нарахування амортизації:

а) щомісяця;

б) раз у квартал;

в) раз у півріччя;

в) раз на рік.

28. Не збільшують первісну вартість об’єкта ОЗ витрати на:

а) модернізацію ОЗ;

б) капітальний ремонт ОЗ;

в) ремонт, що здійснюється для підтримки об’єкта в робочому стані;

г) реконструкцію ОЗ.

29. Справедлива вартість визначається у випадку:

а) оприбуткування основних засобів, отриманих в результаті бартерних операцій;

б) оприбуткування основних засобів, отриманих безкоштовно;

в) зарахування на баланс основних засобів як внесок в статутний капітал;

г) всі відповіді вірні.

30. Сума, за якою може бути здійснений обмін активу або сплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними особами – це:

а) первісна вартість;

б) справедлива вартість;

в) переоцінена вартість.

 

ТЕСТ 2

До теми: „Контроль і ревізія матеріальних запасів.”

1. Якщо ревізор помітив, що при інвентаризації матеріально-відповідальна особа намагається включити до загального підсумку товарних місць порожній ящик це може бути сигналом про:

а)нестачу;

б)лишки;

в)навмисне пересортування;

г)нестачу або лишки

2. Як проводиться залік пересортиці матеріальних запасів у разі виявлення їхньої нестачі:

а) у межах надлишків за всіма видами матеріальних запасів;

б) тільки за однойменним номенклатурним видом матеріальних запасів за різної ціни;

в) тільки за однойменним номенклатурним видом матеріалів, за однакової ціни у однієї МВО