Дані для виконання: (грн.)

ü Собівартість остаточно забракованих виробів…………………………………………………………………1000

ü Заробітна плата робітників по виправленню частково забракованої продукції ……. 200

ü Відрахування на соціальне страхування………………………………………………………………………………75

ü Оприбутковано відходів по ціні можливого використання (як допоміжні матеріали і як паливо)………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

ü Собівартість витрачених матеріалів на виправлення браку………………………………………………….95

ü Утримано з заробітної плати робітників, які допустили брак……………………………………………..130

ü Загальна сума втрат від браку (по даних обліку підприємства), відображено в складі загальновиробничих витрат. в сумі ……………………… 1160

№ 20. Каса

Необхідно:

Перевірити порядок дотримання вимог касової дисципліни. По результатах перевірки обґрунтувати виявлені недоліки і підготувати запис до акту ревізії.

 

Дані …
для виконання:

Під час ревізії каси, що була проведена 5 липня поточного року встановлено такі факти:

ü прибутковий ордер №118 від 3 травня на суму 14,50 грн. на оплату автотранспортних послуг;

ü прибутковий ордер №119 від 4 травня на суму 15,75 грн. на оплату вартості дров, відпущених робітникові (дані документи в касовій книзі не записані);

ü розписка начальника цеху Кучірка О.П. від 30 квітня про одержання позики з каси в сумі 20 грн. терміном до 30 травня.

ü остання інвентаризація каси була проведена станом на 1 січня поточного року головним бухгалтером.

 

Каса

Необхідно:

Перевірити порядок дотримання вимог касової дисципліни на основі конкретних практичних ситуацій. Встановити суть допущених порушень і підготувати запис до акту ревізії.

 

Дані для виконання:

ü По видатковому касовому ордеру №359 від 15 жовтня поточного року, підписаного головним бухгалтером, виплаченого столяру Сорокіну І.П. 180грн. за виконану роботу. Підпис Сорокіна І.П. про одержання грошей нерозбірливий. Інших реквізитів немає. Сорокін І.П. не є штатним працівником підприємства.

ü По прибутковому ордеру №184 від 10 жовтня оприбутковано готівку в сумі 1000грн., одержану по чеку №3454467 з поточного рахунку. Згідно даних виписки банку по вказаному чеку видано готівкові гроші в сумі 1200грн.

Каса

Необхідно:

Перевірити порядок дотримання вимог касових операцій. По виявлених порушеннях підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

При ревізії касових документів було встановлено:

Ø 18 квітня 200__р. одержано по чеку №042465 для виплати заробітної плати робітникам і службовцям – 9800грн.

Ø списано на основі розрахунково-платіжних відомостей на виплату зарплати по звітах касира:

Ø за 18.04 – 1400 грн. Ø за 19.04 – 2600 грн. Ø за 20.04 – 2800 грн. Ø за 21.04 – 2000 грн.

Ø здана в банк 25.04 невикористана сума, одержана для виплати зарплати – 800грн.

Ø на титульній сторінці розрахунково-платіжної відомості жоден з реквізитів не заповнено.

23.

Необхідно:

Розглянути ситуації по веденню касових операцій на підприємстві і пояснити їх законність або допущені порушення.

Дані для виконання:

1.Готівка призначена для виплати зарплати працівникам підприємства, використана на адміністративні потреби.

2.Видача готівки в підзвіт здійснюється за умови повного звіту конкретної особи по попередньо виданому авансу.

3.Особи, що отримали готівку в підзвіт, пред’являють в бухгалтерію звіт про витрачені суми та здійснюють кінцевий розрахунок по них не пізніше 3-днів по проходженню терміну, на який вони були видані або з дня повернення з відрядження.

4.Підприємство одержало готівку для виплати зарплати, залишки якої протягом 2-днів перевищували встановлений ліміт.

5.Касир зберігає в касі особисті гроші.