Чи застосовуються норми природних втрат тоді, коли в результаті привласнення працівником підприємства матеріальних цінностей виникла недостача?

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках.

6. В процесі інвентаризації застосовують такі мірні засоби як:

а) мірні шнурки;

б) ваги;

в) відра.

7. Результати зняття залишків виробничих запасів оформлюється:

а) актом;

б) описом;

в) відомістю

8. В порівняльних відомостях порівнюється:

а) результати попередньої і щойно проведеної інвентаризації;

б) результати складського обліку і фактичні дані;

в) результати складського обліку і бухгалтерського обліку.

9. Ревізор може перевірити рух пального для конкретного вантажного автомобіля на підставі:

а) наряду на відрядну роботу;

б) …
звіту про рух пального і мастильних матеріалів;

в) дорожнього листа автомобіля.

10. Передача паливо-мастильних матеріалів від однієї МВО іншій здійснюється записом:

а) Дт 203 Кт 203;

б) Дт 372 Кт 203;

в) Дт 203 Кт 601;

г) Дт 92 Кт 203

11. Який методичний прийом здійснює ревізор для перевірки повноти оприбуткування запасів:

а) зустрічна перевірка;

б) камеральна перевірка;

в) інвентаризація;

г) переоцінка

12. Сума виявленої нестачі палива відображається проведенням:

а) Дт 972 Кт 201;

б) Дт 947 Кт 203;

в) Дт 949 Кт 203;

г) Дт 946 Кт 201

13. Визначити суму заподіяного збитку, якщо в ході інвентаризації на меблевій фабриці виявлена нестача меблевого каркасу на суму 6382 грн., середня норма прибутку по підприємству – 17%, індекс інфляції – 1,05

а) 7466,94;

б) 7840,29;

в) 14875,00;

г) 14933,88.

14. Виявлення фактичної наявності усіх видів цінностей на всіх об’єктах підприємства, що ревізується, — це:

а) суцільна інвентаризація;

б) часткова інвентаризація;

в) вибіркова інвентаризація.

15. Джерелом інформації при ревізії ТМЦ є:

а) інвентарні картки;

б) корінці чеків використаних чекових книжок;

в) договори постачань;

г) розрахункові відомості.

16. Сума, що підлягає сплаті в бюджет за результатами інвентаризації, відображається проведенням :

а) Дт 949 Кт 375;

б) Дт 375 Кт 685;

в) Дт 716 Кт 642;

г) Дт 947 Кт 642

17. Результати проведеної інвентаризації повинні бути відображені в обліку протягом:

а) 10 днів;

б) 7 днів;

в) 3 днів;

г) місяця.

18. Нестача ТМЦ в межах норм природного убутку списується на:

а) винну особу;

б) фінансові результати;

в) загальновиробничі витрати;

г) адміністративні витрати.

19. Перед початком інвентаризації необхідно:

а) перевірити справність вимірювальних приладів і ваг;

б) провести огляд складських приміщень;

в) взяти розписку в МВО;

г) скласти порівняльну відомість.

20. Сума виявленої нестачі напівфабрикатів відображається проведенням:

а) Дт 972 Кт 201;

б) Дт 947 Кт 25;

в) Дт 949 Кт 25;

г) Дт 946 Кт 201

 

ТЕСТ 3

До теми: „Контроль і ревізія використання трудових ресурсів і фонду оплати праці.”